Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

İndikatörler

Makale Sayfaları
İndikatörler
Karışık İndikatörler
Çöktürme İndikatörleri
Redoks İndikatörleri
Çözeltinin pH'sına bağlı olarak renk değiştiren kompleks yapıdaki organik bileşiklere indikatör denir. Bu tür çözeltiler titrasyonun bitiş noktasını saptamak  amacıyla kullanılır. İndikatörleri asit baz, redoks ve çöktürme indikatörleri olarak ayırabiliriz.

01.01. Asit- Baz İndikatörleri

Asit Baz indikatörleri zayıf asit veya zayıf bazdırlar. Genelde indikatörle HIn sembolü ile gösterilirler. Bu indikatörlerin ayrışma tepkimeleri yazılacak olursa;

İndikatörler

Örneğin metil kırmızısı [HIn] formundayken kırmızı, disosiye olduktan sonra [In- ] formunda ise sarı renktedir.

Le Chatelier prensibine göre H+ konsantrasyonun artması, dengenin sola kaymasına neden olur ve bu nedenle HIn'ın kırmızı rengi (asit rengi ) gözlenir. Bunun tersi olarak da OH(baz) eklenmesi ile H+ konsantrasyonu azalacağı için denge sağa kayacak ve In- rengi (baz rengi) olan sarı renk gözlenecektir.

Diğer bir gösteriş şekli ile

İndikatörler

İndikatörler

Eğer pH = 5 ise [H+] derişimi 10-5 olacağından bunuda formüldeki yerine koyarsak eğer

İndikatörler

İndikatörler

olacaktır. Bu da [HIn] derişiminin   [In- ] derişiminden 100 kat fazla olacağını ve bu nedenle HIn rengi olan kırmızı rengin gözlenecegini gösterir.

Herhangi bir deney sırasında Asit-Baz indikatörü şeçilirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir:
 
 • Deneysırasında eklenen indikatör miktarı 2 damladan fazla olmamalıdır. Çünkübazı titrantlar indikatörlerle reaksiyona girip rengini değiştirebilir.Bu ihtimali göz ardı edebilmek için eklenen indikatör hacmi çok azolmalıdır.
 • Titrasyon sırasında, indikatörün ilk renk değiştirdiği görüldüğü anda titrasyon bitirilmelidir.
 • Deney sırasında şeçilecek olan indikatörün renk değiştirme pH'sı titre edilen çözeltilerin eşdeğerlik pH'sına uymalıdır.
 • Özellikle metil oranj ve metil kırmızısı indikatörleri sıcak çözeltilerin titrasyonunda kullanılmamalıdır. Çünkü bu indikatörlerin görülebilen renk değişiklikleri sıcaklık artması ile daha düşük pH'lara kayar.

01.01.01.  Bazı İndikatörlerin Hazırlanışı


İndikatör

pH aralığı
Asit Rengi
Baz Rengi
İndikatör

Derişimi (g/100mL)

Çözücüsü
Timol Mavisi
1.2 - 2.8
Kırmızı
Sarı
0.1

%95 Etanol

Metil Sarı

2.9 - 4.0

Kırmızı

Sarı

0.5

%95 Etanol

Bromfenol Mavi
3.0 - 4.6 Sarı
Mavi

0.04

%20 Etanol

Metil Oranj

3.1 - 4.5

Kırmızı

Sarı

0.1

Su

Bromkrezol Yeşili

3.8 - 5.5

Sarı

Mavi

0.02

%95 Etanol

Bromfenol Kırmızısı
5.2 - 7.0
Sarı
Kırmızı

0.04

7.8 ml 0.01 N NaOH + su

p-nitrofenol
5.6 - 7.6
Renksiz Sarı 0.25

%50 Etanol

Metil Kırmızısı

4.2 - 6.3

Kırmızı

Sarı

0.1

%95 Etanol

Nitrazin Sarısı

6.0 - 7.0

Sarı

Mavi

0.1

Su
Bromtimol Mavi
6.0 - 7.6
Sarı
Mavi
0.1
%50 Etanol
Fenol Kırmızısı
6.4 - 8.0
Sarı
Kırmızı
0.1
Su

Nötral Kırmızısı

6.8 - 8.0

Kırmızı
Sarı

0.1
70 ml %95 Etanol + su

Krezol Kırmızısı

7.2 - 8.8

Sarı

Kırmızı
0.1
Su

Timol Mavi
8.0 - 9.6

Sarı

Mavi

0.1

%95 Etanol

*Fenolftalein

8.3-10.0

Renksiz

Kırmızı

1.0

%50 Etanol +0.0.1 N NaOH

Timolftalein

9.3-10.5

Renksiz

Mavi

0.1

%95 Etanol

Alizarin Sarısı

10.0-12.1

Sarı

Viyole

0.1

su

*Fenolftalein : 1 g fenolftalein %50 Etanol'de çözündükten sonra, nötralleştirmek amacı ile hafif pempe oluncaya kadar üzerine 0.01 N NaOH eklenir. Bu pempe rengin 1-2 damla 0.01 N HCl asit çözeltisi eklendiği zaman kaybolması gerekmektedir.
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

2 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 metil oranj
  -
  sedi
  -
  11-02-2014 13:19:09 +1

  düzgün bilgiler ar mı hep pH değeri çıkıyor acıklama lazım

 2. #2 ne diy10 qardash
  -
  skywrath
  -
  05-05-2014 20:48:17 +4

  [quote name="sedi"]düzgün bilgiler ar mı hep pH değeri çıkıyor acıklama lazım[/quote]
  Dediklerinin bir anlamı var mı?

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]