Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Tampon Çözelti Hazırlanması - Biyolojik Tampon Çözeltileri

Makale Sayfaları
Tampon Çözelti Hazırlanması
pH 1.10-3.50  Aralığında Tampon Çözelti Hazırlanması
pH 1.10-4.96 Aralığında Tampon Çözelti Hazırlanması
pH 2.20-3.80 Aralığında Tampon Çözelti Hazırlanması
pH 4.00-6.20 Aralığında Tampon Çözelti Hazırlanması
pH 4.96-6.69 Aralığında Tampon Çözelti Hazırlanması
pH 4.80-8.00 Aralığında Tampon Çözelti Hazırlanması
pH  7.71-9.23 Aralığında Tampon Çözelti Hazırlanması
pH  9.23-11.02 Aralığında Tampon Çözelti Hazırlanması
pH  8.53-12.90 Aralığında Tampon Çözelti Hazırlanması
Değişik Derişimlerde Tampon Hazırlanması
Biyolojik Tampon Çözeltileri

05. Biyolojik Tampon Çözeltileri
Çift yüklü tamponların, biyolojik moleküllerle uyumu, Good ve arkadaşları tarafından  çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır.'Good'  tampon çözeltilerinin, fosfat-, tris-, borat- ve karbonat- tamponlarına göre avantajları fazladır. Bu avantajlar; 
 • pKα değerlerinin pH 6.0 ve 9.0 arasında olması,
 • pKα değerlerinin sıcaklık ve derişimden bağımsız olmasıdır.

Bütün bu bileşikler kimyasal olarak kararlıdır, toksik değildir ve biyokimyasal reaksiyonlarda girişim yapmazlar. Hücre membranından absorbe edilmediğinden dolayı hücre gelişimi amacıyla kullanıma uygundur. Aynı zamanda 240-700 nm dalgaboyu arasındaki absorpsiyonu da minimum düzeydedir. 
05.01. Tampon Çözelti Hazırlarken Dikkat Edilecek Kurallar 
Bir tampon çözeltinin yaklaşık %99'unu su oluşturmaktadır. Bu nedenle kullanılan suyun kalitesi ve güvenilirliği çok önemlidir. Kullanılacak suyun çift destile olması ve kullanılmadan önce ultrafiltre edilmesi tavsiye edilir. 
Deney sırasında kullanılacak olan tampon çözeltinin sıcaklığı ve konsantrasyonu not edilmeli, daha sonraki denemelerde de aynı parametrelerin geçerli olduğundan emin olunmalı. Stok çözelti ile çalışırken, mutlaka çözelti seyreltildikten ve sıcaklık ayarlaması yapıldıktan sonra pH'sı  ayarlanmadır. Stok çözeltilerde gözle görülebilen bir bulanıklık olup oladığına dikkat edilmelidir. Bu bulanıklık bir mikrobiyal kontaminasyon veya ortamdaki tuzların çökmesi sonucunda oluşabilir. Çözeltiler serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir. 
Seçilecek tamponun pKα değeri çalışma pH değerine yakın olmalıdır. Deney süresince pH nın düşeceği düşünülüyorsa pKα değeri çalışma pH değerinin çok az altında olan bir tampon seçilmedir. pH nın artacağı düşünülüyorsa bu sefer tam tersi durum söz konusudur (tamponun pKα sı çalışma pH değerinin biraz üzerinde). 
Bazı durumlarda biyolojik sistemler üzerine, örneğin sodyum yada potasyum iyonlarının etkisini kontrol etmek için mineral katyonları içermeyen tamponların hazırlanması gerekli olabilir. Bu durumda pH değerinin ayarlanmasında NaOH veya KOH yerine quarterner organik tetrametilamonyum hidroksit çözeltisi kullanılabilir.  
Fosfat Tamponları 
Fosfat tamponu ideal bir tampon olup bir çok uygulamada kullanılmaktadır. Ancak aktif bir bileşen olduğu için birçok  biyolojik reaksiyonlarda inhibitör, metabolit, aktivatör olarak etki etmesi olumsuzluk yaratır. Çok değerlikli katyonları bağlar veya çöktürür. Tamponlama kapasitesi, literatürde bir çok çalışmada pH 5.8-8.0 aralığında gösterilmesine karşın, pH 7.5'un  altında zayıftır (Sørensen, S.P.L.: Biochem Z. 21, 131 (1909) and Biochem. Z. 22, 352 (1909)). 
05.02. Good Tampon Kimyasalları
 
ACES  Merck Kat No 1.15226

Cas No

7365-82-4

 
 
  

Tampon Hazırlanması
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid

EINECS No

230-908-4

Formül

C4H10N2O4S

Molar ağırlık

182.20 g/mol

Çözünürlük

Suda çözünür; toluen ve eterde çözünmez.

pKα

6.90 (20°C)

d pKα/dT

-0.02/°C

Uygulama notları

ACES, çift yüklü ²Good² tampon grubuna dahildir. 260 ve 280 nm de düşük UV absorbansına sahiptir. Proteinlerin kromatografik saflaştırmasında elüsyon tamponu olarak kullanılır. Cu+2 metalini bağlar. Mg+2,Ca+2 ve Mn+2  metalini bağlamaz.

Tampon aralığı

pH 6.1-7.6

Çalışma aralığı

20-100mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 2 g madde 50 mL iki kere destile edilmiş saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
ADA  Merck Kat No 1.15227

Cas No

26239-55-4Tampon Hazırlanması 
N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid

EINECS No

247-530-0

Formül

C6H10N2O5

Molar ağırlık

190.16 g/mol

Çözünürlük

Suda çözünür; toluen ve eterde çözünmez

pKα

6.60 (20°C)

d pKα/dT

-0.011/°C

Uygulama notları

ADA, çift yüklü ²Good² tampon grubuna dahildir.Biyolojik uygulamalarda minimum girişim gösterir fakat metal iyonlarını bağlama kapasitesine sahiptir.

Tampon aralığı

pH 5.9-7.3

Çalışma aralığı

20-100mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 0.5 g madde 100 mL çift destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

BES  Merck Kat No 1.15228

Cas No

10191-18-1

 
 
 
Tampon Hazırlanması 
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethane sulfonic acid

EINECS No

233-465-5

Formül

C6H15NO5S

Molar ağırlık

213.25 g/mol

Çözünürlük

Suda çözünür; toluen ve eterde çözünmez

pKα

7.15 (20°C)

d pKα/dT

-0.016/°C

Uygulama notları

BES 260 ve 280 nm'de düşük absorpsiyon gösterir. Sadece Cu+2 katyonunu  bağlar, Mg+2,Ca+2 ve Mn+2 katyonlarını bağlamaz.

Tampon aralığı

pH 6.4-7.8

Çalışma aralığı

20-100mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 2.5 g madde 50 mLçift  destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
BICINE  Merck Kat No 1.01910

Cas No

150-25-4

 
 
 
  
Tampon Hazırlanması 
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine 
N,N-bis(hydroxyethyl)aminoacetic acid
 

EINECS No

205-755-1

Formül

C6H13NO4

Molar ağırlık

163.17 g/mol

Çözünürlük

Suda çözünür; etanol, kloroform ve eterde az çözünür.

pKα

8.35 (20°C)

d pKα/dT

-0.018/°C

Uygulama notları

BICINE çift yüklü ²Good² tampon grubuna dahildir. Biyolojik uygulamalarda düşük sıcaklıkta kullanılır. +2 yüklü metal iyonlarının varlığında şelatlaştırıcı ajan olarak davranır
(Cu+2 >Ca+2>>Mg+2). Lowry yöntemiyle protein analizinde girişim yaptığı tespit edilmiştir.

Tampon aralığı

pH 7.6-9.0

Çalışma aralığı

20-200mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 2.5 g madde 50 mL çift destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
BIS-TRIS  Merck Kat No 1.03252

Cas No

6976-37-0

 
 
 
Tampon Hazırlanması
2,2-Bis-(hydroxyethyl)-iminotris(hydroxymethyl) methane 
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
 

EINECS No

230-237-7

Formül

C8H19NO5

Molar ağırlık

209.24 g/mol

Çözünürlük

Suda çözünür.

pKα

6.46 (25°C)

d pKα/dT

-0.02/°C

Uygulama notları

Tris tamponları gibi Bis-Tris de sıcaklığa bağımlılık gösterir. İzoelektrik odaklamada ve 2 boyutlu elektroforezde katodik tampon olarak kullanılır.

Tampon aralığı

pH 5.8-7.3

Çalışma aralığı

20-200mM

Görüntüsü

Genellikle beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 10 g madde 100 mL karbondioksidi uçurulmuş saf  suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
CHES  Merck Kat No 1.15229

Cas No

103-47-9

 
 
 
 Tampon Hazırlanması 
2-(Cyclohexylamino)ethane-sulfonic acid
 

EINECS No

203-115-6

Formül

C8H17NO3S

Molar ağırlık

207.29 g/mol

Çözünürlük

Suda çözünür; toluen ve eterde çözünmez

pKα

9.55 (20°C)

d pKα/dT

-0.018/°C

Uygulama notları

CHES 260 ve 280 nm'de düşük absorpsiyon gösterir.

Tampon aralığı

pH 8.6-10.0

Çalışma aralığı

10-100mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 2.5 g madde 50 mL çift destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
Glycylglycine  Merck Kat No 1.04233

Cas No

556-50-3

 
 
Tampon Hazırlanması 
 
 
 

EINECS No

209-127-8

Formül

C4H8N2O3

Molar ağırlık

132.12 g/mol

Çözünürlük

Suda çözünür; etanolde az çözünür, eterde çözünmez

pKα1

3.14 (25°C)

pKα2

8.4(20oC)

d pKα/dT

-0.028/°C

Uygulama notları

Sıcaklığa bağımlıdır.

Tampon aralığı

pH 7.5-8.9

Çalışma aralığı

20-200mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 2.5 g madde 50 mL destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
HEPES  Merck Kat No 1.10110 (tampon maddesi), 1.17839 (biyoteknoloji için)

Cas No

7365-45-9

 
 
 
 
 
 
Tampon Hazırlanması 
 
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid

EINECS No

230-907-9

Formül

C8H18N2O4S

Molar ağırlık

238.30 g/mol

Çözünürlük

Suda çözünür; toluen ve eterde çözünmez

pKα

7.55 (20°C)

d pKα/dT

-0.014/°C

Uygulama notları

HEPES, çift yüklü ²Good² tampon grubuna dahildir. Protein çözeltilerinin dondurulmasında kullanılır. Birçok tamponda gözlenen donma sonucundaki asitlik artışı, HEPES tamponu varlığında ihmal edilebilir düzeye iner. HEPES, dondurarak kurutma ve sonrasındaki depolama süresince enzim ve koenzimleri denaturasyon ve inaktivasyondan korur. HEPES hücre kültür ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte, belirli hücre hatlarının gelişimini teşvik ettiği de belirtilmiştir. Tris tamponlarıyla karşılaştırıldıklarında HEPES'in sıcaklılığa bağımlılığı daha düşük düzeydedir. Bu tampon iki değerlikli metal iyonlarıyla kompleks oluşturmaz, bazı durumlarda belirli enzimler için
kofaktör veya aktivatör olarak etki eder (örneğin; Benzonaz için Mg2+). HEPES UV bölgede düşük absorbans gösterirken, Lowry protein yönteminde girişim yaptığından hatalı pozitif sonuç verebilir. HEPES tamponları, eşmolar HEPES ve HEPES-Na çözeltilerinin karıştırılmasıyla hazırlanabilir.

Tampon aralığı

pH 6.5-8.5

Çalışma aralığı

20-100mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 2.5 g madde 50 mL karbondioksiti uzaklaştırılmış destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
HEPES-Na  Merck Kat No 1.15231

Cas No

75277-39-3

 
 
 
  Tampon Hazırlanması
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine] ethanesulfonic acid sodiumsalt

EINECS No

278-169-7

Formül

C8H17N2NaO4S

Molar ağırlık

260.28 g/mol

Çözünürlük

Suda çözünür; toluen ve eterde çözünmez

pKα

7.55 (20°C)

d pKα/dT

-0.014/°C

Uygulama notları

HEPES in uygulamaları ile aynıdır.

Tampon aralığı

pH 6.5-8.5

Çalışma aralığı

20-100mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 1.0 g madde 50 mL çift destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
HEPPS  Merck Kat No 1.15230

Cas No

16052-06-5

 
 
  
 
Tampon Hazırlanması 
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-3-propanesulfonic acid

EINECS No

240-198-8

Formül

C9H20N2O4S

Molar ağırlık

252.33 g/mol

Çözünürlük

Suda çözünür; toluen ve eterde çözünmez

pKα

8.00 (20°C)

d pKα/dT

-0.014/°C

Uygulama notları

HEPPS, uygulama alanı olarak HEPES' e benzer. +2 değerlikli katyonları bağlamaz. Follin yöntemi ile protein tayininde girişim yapabilir.

Tampon aralığı

pH 7.3-8.7

Çalışma aralığı

20-100mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 1 g madde 50 mL çift  destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
MES  Merck Kat No 1.06126

Cas No

145224-94-8

 
 
 
  
 
          Tampon Hazırlanması
 
2-(N-Morpholino)ethane-sulfonic acid 
4-Morpholinoethanesulfonic acid

EINECS No

224-632-3

Formül

C6H13NO4S.H2O

Molar ağırlık

213.25 g/mol

Çözünürlük

Suda çözünür; toluen ve eterde çözünmez

pKα

6.15 (20°C)

d pKα/dT

-0.011/°C

Uygulama notları

MES çift yüklü ²Good² tampon grubuna dahildir. Bu tampon mikroorganizmalar, bitki  hücreleri ve alglerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan besiyerlerinde kullanılır. Biyolojik olarak inert olduğundan dolayı belirtilen  pH aralığında kullanılması uygun bir tampondur. Diğer good tamponları ile karşılaştırıldığında  minimum selatlaştırma özelliğine sahiptir. Glukoz varlığında otoklavlandığında kısmı olarak bozunabilir.
 

Tampon aralığı

pH 5.6-6.7

Çalışma aralığı

10-100mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 2.5 g madde 50 mL destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 MOPS  Merck Kat No 1.06129

Cas No

1132-61-2

 
 
 
 
    Tampon Hazırlanması
3-(N-Morpholino)propane sulfonic acid 
3-Morpholinopropanesulfonic acid
 

EINECS No

214-478-5

Formül

C7H15NO4S

Molar ağırlık

209.26 g/mol

Çözünürlük

Suda çözünür; toluen ve eterde çözünmez

pKα

7.20 (20°C)

d pKα/dT

-0.013/°C

Uygulama notları

MOPS çift yüklü ²Good² tampon grubuna dahildir. İzoelektrik odaklama ve protein tayini gibi bir çok uygulamada ve fermantasyon ortamının hazırlanmasında kullanılır. Metal bağlama kapasitesi ihmal edilebilir düzeydedir.

Tampon aralığı

pH 6.5-7.9

Çalışma aralığı

20-100mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 2.5 g madde 50 mL destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
PIPES  Merck Kat No 1.10220

Cas No

5625-37-6

 
 
 
 
 
Tampon Hazırlanması
1,4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
 
 

EINECS No

227-05-76

Formül

C8H18N2O6S2

Molar ağırlık

302.36 g/mol

Çözünürlük

Suda yavaş çözünür; alkalilerde çözülür; toluen ve eterde çözünmez

pKα

6.80 (20°C)

d pKα/dT

-0.0085/°C

Uygulama notları

PIPES, çift yüklü ²Good² tampon grubuna dahildir. Lowry metodu ile protein tayininde girişim yapar.

Tampon aralığı

pH 6.1-7.5

Çalışma aralığı

20-100mM

Görüntüsü

Açık sarı-beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 0.2 g madde 10 mL 0.1 M NaOH içerisinde  çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
TES  Merck Kat No 1.10695

Cas No

7365-44-8

 
 
 
Tampon Hazırlanması
3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-ethanesulfonic acid
 

EINECS No

230-906-3

Formül

C6H15NO6S

Molar ağırlık

229.25 g/mol

Çözünürlük

Suda  çözünür;  toluen ve eterde çözünmez.

pKα

7.50 (20°C)

d pKα/dT

-0.02/°C

Uygulama notları

TES, çift yüklü ²Good² tampon grubuna dahildir.

Tampon aralığı

pH 6.8-8.2

Çalışma aralığı

20-100mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 2.5 g madde 50 mL çift  destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
TRICINE  Merck Kat No 1.08602

Cas No

5704-04-1

 
 
 
 Tampon Hazırlanması 
N-(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine 
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-glycine 
N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)-ethyl]glycine

EINECS No

227-193-6

Formül

C6H13NO5

Molar ağırlık

179.17 g/mol

Çözünürlük

Suda  çözünür;  toluen ve eterde çözünmez.

pKα

8.15 (20°C)

d pKα/dT

-0.021/°C

Uygulama notları

TRICINE, çift yüklü ²Good² tampon grubuna dahildir. Özellik bakımından BICINE benzer. Bir çok sistemde TRIS ile yer değiştirebilir.SDS jel elektroforezinde ve izoelektrik fokuslamada tampon olarak kullanılır.

Tampon aralığı

pH 7.2-9.2

Çalışma aralığı

20-200mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 2.5 g madde 50 mL çift destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
 
TRIS  Merck Kat No 1.08382

Cas No

77-86-1

 
 
Tampon Hazırlanması 
Tris(hydroxymethyl)aminomethane

EINECS No

201-06-44

Formül

C4H11NO3

Molar ağırlık

121.14 g/mol

Çözünürlük

Suda  çözünür;  metanol ve etanol de yavaş çözünür.

pKα

8.30 (20°C)

d pKα/dT

-0.028/°C

Uygulama notları

TRİS ucuz bir kimyasaldır. Düşük UV absorbansına sahip olması nedeni ile denemelerde sıklıkla kullanılır. pH 7.5'un  üzerinde NADH ve NADPH, TRİS tamponunda fosfat tamponuna göre daha stabildir. Tris, kalsiyum ve mangan  tuzlarını çöktürmez. Bununla birlikte bir takım dezavantajları bulunmaktadır. Örneğin bu tamponlar sıcaklığa karşı yüksek düzeyde duyarlılık gösterirler. Yapısında primer amin bulunduğu için reaktif bir bileşiktir ve bu nedenle bazı reaksiyonlarda girişim yapabilir (proteinlerin immobilizasyonunda). Biyolojik membranlardan geçebilir. Havadaki CO2 'i absorbe eder. Yapısındaki primer amin nedeni ile Bradford metodu ile protein tayininde girişim yapar.

Tampon aralığı

pH 7.2-9.0

Çalışma aralığı

20-200mM

Görüntüsü

Beyaz kristal toz

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 2.5 g madde 50 mL karbondioksiti uzaklaştırılırmış destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

 
TRIS HCL  Merck Kat No 1.08219

Cas No

1185-53-1

  
 Tampon Hazırlanması 
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride

EINECS No

214-684-5

Formül

C4H11NO5.HCl

Molar ağırlık

157.60 g/mol

Çözünürlük

Suda  çözünür.

pKα

8.30 (20°C)

d pKα/dT

-0.028/°C

Uygulama notları

TRIS ile aynıdır

Tampon aralığı

pH 7.2-9.0

Çalışma aralığı

20-200mM

Görüntüsü

Açık sarı beyazımsı toz kristal

Test çözeltisi

Hassas tartılmış 5 g madde 50 mL çift destile saf suda çözülür. Çözelti berrak ve renksiz olmalıdır.

Tampon Hazırlanması
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

1 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 guney yıldızı petrol
  -
  davut ozsuer
  -
  27-07-2014 13:15:20 +1

  buffer solusyonunun hazırlanısıhakında bilgi istiyorum

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0