Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük
 • IIA Grubu Elementlerinin Temel Reaksiyonları

  01. IIA Grubu Elementlerinin Su ile Reaksiyonu 02. IIA Grubu elementlerinin Hava (oksijen, azot)  ile Reaksiyonları 03. IIA Grubu Elementlerinin Karbonat ve Nitrat Bileşiklerinin Isısal Ayrışma Reaksiyonları IIA grubu elementleri berilyum (Be), magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), stronsiyu...

 • Geçiş Elementleri

  01. Vanadyum (V) 01.01. Vanadyum(V)  oksit 02. Krom (Cr)   02.01 Krom (III) iyon içeren bileşiklerinin reaksiyonları   02.02. Cr(III)'ün Cr(VI)'ya yükseltgenmesi   02.03. Kromat (VI) -Dikromat (VI) Dengesi    02.04. Dikromat iyonunun indirgenmesi...

 • Koordinasyon Kimyası

  Bir metal atomu veya iyonu etrafına kümelenmiş olan ligandların oluşturduğu yapılara koordinasyon bileşikleri denir. Koordinasyon bileşiklerinin çoğu renkli, paramanyetik, katalitik özelliğe sahip ve birden fazla yükseltgenme basamağına sahiptir. Elektron çifti içeren iyon veya ...

 • Elementlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

  01. Alkali Metaller   01.01. Na (sodyum) Metali   01.02. K (potasyum) Metali    01.03. Li (lityum) Metali   01.04. Alkali Metallerin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 02. Toprak Alkali Metaller    02.01. Be (berilyum) Metali   02.02. Mg...

 • Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme

  01. İyonik Bağlar 02. Kovalent Bağlar 03. Polar Kovalent Bağlar 04. Koordine Kovalent Bağlar 05. Hibritleşme    05.01. s (Sigma bağı)    05.02. p (pi Bağı)    05.03. sp Hibritleşmesi    05.04. sp2  Hibritleşmesi    05.05. sp3...

 • Moleküller Arası Etkileşimler

  01. Moleküllerin Polaritesi ve Dipol Moment 02. İyon-Dipol Etkileşimi 03. Dipol-Dipol Etkileşimi 04. İndüklenme ile Elektriklenme    04.01. İyon- İndüklenmiş Dipol (Apolar)  Etkileşimi    04.02. Dipol-İndüklenmiş Dipol Etkileşimi    04.03. ...

 • Molekül Yapısı

  01. Değerlik Elektron Sayısı (DE) 02. Lewis Kuralı    02.01. Moleküllerin Lewis Yapısının Belirlenmesi    02.02. Formal Yük 03. VSEPR Kuralı    03.01. 2 Elektron Çifti    03.02. 3 Elektron Çifti    03.03. 4 Elektron Çifti &nb...

 • Atom Yapısı ve Orbitaller

  01. Atom  Yapısı ve Orbitaller    01.01. Orbitaller       01.01.01. s orbitali       01.01.02. p orbitalleri       01.01.03. d orbitali       01.01.04. f orbitali 02. Elek...

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]