Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Geçiş Elementleri

Makale Sayfaları
Geçiş Elementleri
Krom (Cr)
Mangan (Mn)
Demir (Fe)
01. Vanadyum (V)

01.01. Vanadyum(V)  oksit

02. Krom (Cr)
   02.01 Krom (III) iyon içeren bileşiklerinin reaksiyonları
   02.02. Cr(III)'ün Cr(VI)'ya yükseltgenmesi
   02.03. Kromat (VI) -Dikromat (VI) Dengesi
   02.04. Dikromat iyonunun indirgenmesi

03. Mangan (Mn)
   3.1 Mn(III) İyonunun Sulu Çözeltilerinin Reaksiyonları
   3.2. Potasyum  Permanganat(VII) Kimyası

04. Demir
   04.01. Demir iyonunun sulu çözeltilerinin reaksiyonları 

01. Vanadyum (V)
Periyodik tablonun 5B grubu elementi olan vanadyum, redoks tepkimesinden dolayı bir çok  proseste katalizör olarak kullanılmaktadır.

Vanadyumun +5, +4, +3, +2 oksidasyon basamağına  sahiptir. Vanayumun +5 oksidasyon basamağı amonyum metavanadat (NH4VO3) bileşiğinde mevcuttur.

Vanadyum(V)'in çinko ve asit yardımı ile Vanadyum(II)'ye indirgenir. Bu reaksiyon iki basamakta gerçekleşir.

Amonyum metavanadat sodyum hidroksitte çözüldükten sonra ortama çinko eklenerek ve  derişik asit kullanarak ortam asidik hale getirilir. Bu şartlarda ortamdaki vanadyum iyonu, dioksovanadyum(V) iyonuna dönüşür (VO2+) . Eğer bu reaksiyon ağzı yün pamuk ile kapatılmış bir erlende gerçekleştirilirse, bu yün pamuk  açığa çıkan H iyonunun ortamda uzaklaşmasına izin verirken aynı zamanda  içeriye hava girişini engelliyecektir.

Geçiş Elementleri

Yukarıdaki tepkimenin redoks tepkimesi aşağıdaki gibidir.

Geçiş Elementleri

 

Daha sonra vanadyum +4 ikinci bir basamakla vanadyum +2' ye indirgenir.

Geçiş Elementleri

Geçiş Elementleri

01.01. Vanadyum(V)  oksit
Sülfürik asit eldesi prosesinde, sülfür dioksidin sülfür triokside dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu ara basamakta  sülfür dioksit oksijen ile vanadyum(V) oksit katalizörü eşliğinde reaksiyona girerek sülfür trioksit elde edilir.

Yukarıdaki örnek geçiş metallerinin ve onların bileşiklerinin iyi bir katalizör olduğunu açıklayabilmek için çok iyi bir örnektir. Bu bileşiklerin reaksiyona giren maddelerin oksidasyon sayısını değiştirme özelliğine sahiptirler. Şöyle ki sülfür dioksit vanadyum(V) oksit tarafından sülfür triokside yükseltgenirken aynı zamanda kendiside vanadyum (IV) oksit formuna indirgenir.

Geçiş Elementleri

Daha sonrada ortamdaki oksijen ile tekrar vanadyum(V) oksit formuna yükseltgenir. Bir katalizör reaksiyon süresince geçici olarak değişikliğe uğruyabilir. Fakat reaksiyonun sonunda başladığı yapıda olmak zorundadır.

Geçiş Elementleri 
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0