Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Geçiş Elementleri - Demir (Fe)

Makale Sayfaları
Geçiş Elementleri
Krom (Cr)
Mangan (Mn)
Demir (Fe)

04. Demir
Geçiş elementlerinden demir bir çok proseste katalizör görevi görmektedir. Bunlardan en önemlisi amonyak üretiminde üstlendiği katalizör görevidir.

Geçiş Elementleri

Geçiş Elementleri

Diğer bir reaksiyon ise persülfat iyonu ( S2O82-) ile iyot arasındaki reaksiyonda Fe(III) ve Fe(II) katalizör olarak kullanılır

Geçiş Elementleri

Yukarıdaki reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan ara basamaklar aşağıdaki gibidir.

Geçiş Elementleri

Geçiş Elementleri

04.01. Demir iyonunun sulu çözeltilerinin reaksiyonları
Demirin +2 ve +3 formda bulunduğu bileşikler hakzaaquademir(II) ( [Fe(H2O)6]2+) ve hekzaaquademir(III) ([Fe(H2O)6]3+) bileşikleridir. Bu kompleks bileşiklerin su, hidroksi iyonu ve amonyak ile verdiği reaksiyonlar diğer geçiş elementlerin reaksiyonu ile benzerdir./p>
 

Fe(II) ve Fe(III)  kompleks bileşiği sırası ile hidronyum (OH-) iyonu ile reaksiyon verirken bileşikteki su ligandının bir protonunu çekerek yapıya bağlanır.

Geçiş Elementleri

Geçiş Elementleri

Geçiş Elementleri

Amonyak bu tür kompleks bileşikleri ile reaksiyonunda hem baz hemde ligand gibi davranabilir fakat bu reaksiyonda su molekülünden proton uzaklaştırmak için baz gibi davranır.

Demir(II) nin amonyak ile reaksiyonu aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

Geçiş Elementleri

Geçiş Elementleri

Demir(III) nin amonyak ile reaksiyonu ise

Geçiş Elementleri şeklindedir. 

Geçiş Elementleri
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0