Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Kimyasal Denge - Kimyasal Dengeye Etki Eden Faktörler

Makale Sayfaları
Kimyasal Denge
Denge Sabiti ile İlgili Hesaplamalar
Kimyasal Dengeye Etki Eden Faktörler
DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Dengedeki bir sisteme dışarıdan herhangi bir etki yapıldığında denge reaksiyonu sağa veya sola kayarak tekrar dengeye gelmek ister. Yani dışarıdan yapılan etkiye ters şekilde etki verir. Buna Le Chatelier prensibi denir.

1. Derişim

Kimyasal Denge

 1. Tepkime dengede iken kaba X gazı eklemek hangi değişikliklere yol açar.

 • Reaksiyon sağa doğru kayar.

 • T miktarı ve derişimi artar.

 • Z miktarı artar ancak derişimi değişmez.

 • Y miktarı azalır.

 • X miktarı artar.

 • k sabiti değişmez. (Sadece sıcaklıkla değişir.)

 1. Tepkime dengede iken kaptan bir miktar Y gazı alınırsa hangi değişiklikler olur.

 • Reaksiyon sola kayar.

 • Z ve T'nin miktarı azalır.

 • X miktarı artar.

 • Y miktarı azalır.

 • k sabiti değişmez.

 1. Kaba Z katısı eklemek hangi değişikliklere sabep olur?

 • Z katı olduğundan dengeyi etkilemez.

2. Basınç - Hacim

Basıncın artması hacmin azalması demektir. Basınç artarsa reaksiyon mol sayısı fazla olan taraftan az olan tarafa kayar. Mol sayısı eşit olan reaksiyonlarda basınç - hacim değişiminin dengeye etkisi olmaz.

3. Sıcaklık

Sıcaklık k sabitini değiştirir. Denge sabitleri yalnızca sıcaklıkla değişir. Denge tepkimelerinde ısı tıpkı bir madde gibi düşünülmelidir. Ekzotermik reaksiyonlarda ısı sağ tarafa yazıldığından sıcaklık arttırılınca reaksiyon sola kayar. K sabiti küçülür. Endotermik reaksiyonlarda ısı sol tarafa yazıldığından sıcaklık arttırıldığında reaksiyon sağa kayar. K sabiti büyür.

Not 1 : Dengedeki bir tepkimeye katalizör kullanılması dengeyi etkilemez. Ancak dengeye ulaşmamış reaksiyonlarda katalizör kullanılması, dengeye ulaşma hızını arttırır.

Not 2 : Dengedeki bir reaksiyona, reaksiyona girmeyen herhangi bir madde eklemek dengeyi etkilemez.

DENGEYİ KONTROL
Herhangi bir anda reaksiyonun dengede olup olmadığının incelenmesi olayıdır. Herhangi bir andaki bulunan derişimler denge ifadesinde yerine yazılır. Bulunan değer Kd'ye eşit çıkarsa sistem dengededir, denilir. Bulunan değer Kd'den büyükse reaksiyon sola doğru işliyor, bulunan değer Kd'den küçükse reaksiyon ürünler yönüne (sağa doğru) işliyor, demektir.

Örnek - 2

Kimyasal Denge

1 lt'lik bir kapta 2 mol X, 3 mol Y, 1 mol T ve 1 mol Z bulunduğu anda;

  I. Sistem dengededir.

 II. Zamanla X ve Y miktarı artar.

III. Reaksiyon sağa doğru ilerler.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Çözüm

Dengeyi kontrol etmek için verilen derişimler yerine konularak bulunan değer K' olsun.

Kimyasal Denge

Gerçek denge sabiti Kd = 3 olduğundan tepkime sağa doğru kayacaktır. X ve Y miktarları azalacak, Z ve T miktarları ise artacaktır.

Buna göre Cevap Yalnız III olur.

Şayet K' = Kd olsaydı, sistem dengededir ifadesi doğru olurdu.

<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

12 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 Tesekkurler
  -
  Phantom TURK
  -
  29-01-2013 09:06:57 +14

  testlerde yorum olarak cok sorarlar buradan dikkat edilmesi gereken bir konu

 2. #2 eksik
  -
  aslı
  -
  05-04-2013 17:21:43 +6

  dengeyi etkileyen faktörlerde ısının azalması konusunda bilgi verirseniz iyi olur.

 3. #3 daha fazla örnek
  -
  mert
  -
  07-04-2013 08:04:31 +8

  örnek sayısı ve çeşidi az

 4. #4 aciiill
  -
  acil
  -
  07-12-2013 11:18:59 +6

  basınç hacim ve sıcaklık değiştiğinde dengedeki maddelerin derişim-zaman, mol-zaman ve hiz-zaman grafiklerini gösterebilir misiniz?

 5. #5 eksik
  -
  anonim
  -
  28-12-2013 11:36:12 +4

  katalizörü yazmamışsınız ama yinede teşekkürler :)

 6. #6 çç
  -
  mmm
  -
  11-01-2014 09:51:44 +9

  basıncı çok kısa yazmişsınız

 7. #7 kötü
  -
  blackmetalci
  -
  09-02-2014 12:25:35 +6

  örnekler gerçekten çok az ve katalizöre de yer verilmemiş :(

 8. #8 kenyİ(crazy)
  -
  yapışkan bela
  -
  19-03-2014 12:47:50 +5

  yani iyi anlatılamamış çok kısa anlatmışsınız hani katalizörüde unutmuşsunuz ya olmazki ama ben nasıl anlayacağım

 9. #9 denge
  -
  yupiko
  -
  17-05-2014 12:45:02 +4

  Kc yi ne degiştiriyor sıcaklık felan
  mi

 10. #10 2Litrelik kap ise
  -
  ayşegül
  -
  21-05-2014 21:09:16 +1

  Arkadaşlar aynı soruda kap 2L olsaydı nasıl yapıyorduk bilen var mı?

 11. #11 konu
  -
  ceyda
  -
  18-12-2014 20:21:32 +4

  Gayet açık ve anlaşılır olmuş.. Teşekkürler

 12. #12 konu
  -
  sbell
  -
  13-02-2016 16:20:36 +2

  Anlatım çok kısa

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]