Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Organik Kimya - Orbitaller

Makale Sayfaları
Organik Kimya
Orbitaller
Değerlik Elektron Sayısı
Lewis Kuralı
İyonik Bağlar
Kovalent Bağlar
Polar kovalent Bağlar
Koordine Kovalent Bağlar
HİBRİTLEŞME

01.01. Orbitaller

01.01.01. s orbitali

S orbitali küresel simetrik bir yapı gösterir .  En fazla 2 elektron alır. Baş kuantum sayısı büyüdükçe s orbitalinin enerjisi artar.

Organik Kimya

01.01.02. p orbitalleri

İkinci  veya daha üst temel enerjidüzeylerinde bulunur. Px, Py ve Pz olarak 3 orbitali vardir ve toplam 6 elektrona sahiptir.

        Organik KimyaOrganik KimyaOrganik Kimya

01.01.03. d orbitali
Üçüncü ve daha üst temel enerji düzeylerinde bulunur. 5 orbitali ve toplam 10 elektronu vardır.

01.01.04. f orbitali

Dördüncü ve daha üst temel enerji düzeylerinde bulunur7 orbitali ve toplam 14 elektronu vardır.

 Organik Kimya


Elektronlar orbitallere doldurulurken yukarıdaki sıra takip edilir.

·  Önce cekirdeğe en yakın olan en düşük enerjili olan 1s orbitalinden başlanır (Aufbau kuralı)

·  Bir orbitalde en fazla iki elektron olabilir. Bu elektronların spinleri (dönme yönleri) farklı olmalıdır (Pauli kuralı)

·  Hund kuralına göre eşit enerjili orbitallerin (px, py, pz)         herbiri bir elektron almadıkça ikinci elektronu almazlar.

Facebook Google +1 Tweet

1 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 levis kuralı
  -
  süleyman
  -
  13-11-2012 21:40:59 +3

  konu levis kuralı

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0