Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Organik Kimya - HİBRİTLEŞME

Makale Sayfaları
Organik Kimya
Orbitaller
Değerlik Elektron Sayısı
Lewis Kuralı
İyonik Bağlar
Kovalent Bağlar
Polar kovalent Bağlar
Koordine Kovalent Bağlar
HİBRİTLEŞME

03. HİBRİTLEŞME

Organik moleküllerde bağlanma tamamen kovalent bağdır. Bunlar

03.01. s (Sigma bağı)                       

                         Organik Kimya                                                                   

                                                                                                                      

03.02. p (pi Bağı)


Organik KimyaP orbitallerinin dikey olarak örtüşmesi ile olur. 

  

CH4 molekülde C (Karbon) atomu ile H (Hidrojen) atomu arasindaki bağlanmayı şu şekilde açıklıyabiliriz.

Karbon atomunun elektron dağılımı 6C 1s2 2s22p2     şeklindedir. 

Organik Kimya 

Bu durumda karbon atomunun bağ yapabilecek 2 tane eşleşmemiş elektronu gözüküyor. Fakat 4 hidrojen atomu ile bağ yapması bekleniyor. Bu durumda 2s2 deki iki elektrondan biri 2pz orbitaline uyarılır. Böylece karbon atomunu 4 tane bağ yapabilecek yarı dolu orbitali oluşur.

Organik Kimya 

Böylelikle hidrojen atomu 4 tane yarı dolu orbitale birer elektonunu vererek bağlanma yapar.

Organik Kimya C  bir tane s ve 3 tane p orbitalini kullanarak sp3 hibritleşmesini gerçekleştirdi.  

Bu örnekle karbon atomunun her zaman 4 bağ yaptığını gördük. Diğer bir gösteriş şekliyle C değerlik bağ elektron sayısı  4 tür (2s22p2) Buradaki 4 tane elektron C atomu üzerine tek tek yerleştirilir. H atomunun değerlik elektron sayısı  1 (1s1) olduğundan ve 4 tane H atomu bulunduğu için her bir H atomunun elektronu C atomunun elektronu ile eşleşir.

Organik Kimya

Kaç tane sigma bağı varsa bu o molekülün hibritleşme türünü gösterir.


Örnek (bağ sayısı)

Hibrit Şekli

Geometrisi

Bağ açısı(°)

NY2

sp

doğrusal

180

NY3

sp2

üçgen düzlem

120

NY4

sp3

düzgün dörtyüzlü

109.5

NY5

sp3d

üçgen pramit

120-90

NY6

sp3d2

sekiz yüzlü (octahedral)

90

Ortaklanmamış elektronlarda sigma bağı gibi düşünülür. Bunada örnek olarak NH3 (amonyak) verebiliriz

7N 1s2 2s22p3
Normalde N (azot) H (hidrojen) ile 3 bağ yapıyor gibi gözüküyor ama eğer lewis yapısını çizecek olursak,

7N 1s2 2s22p3  

Organik Kimya
N'un 3 tane bağ yapabilecek elektronu bulunmaktadır. Buda H atomunun 1 s1 orbitalindeki bir elektron ile 3 tane bağ yapabileceğini gösteriyor.

Organik Kimya

Organik Kimya

N üzerindeki bağa katılmayan ortaklanmamış elektronlarda bağ gibi sayılacağından sp3 hibritleşmesi yapacaktır. Ortaklanmamış elektron çifti çekirdeğe daha yakındır. Bu yüzden s karakteri artar dolayısıyla bağ açısı artar.

Bağ elektronları birbirini iter. Ortaklanmamış elektron çiftinin itme kuvveti bağ elektronlarınkinden daha fazladır. Ortaklanmamış elektronların itme kuvveti fazla olduğu için beklenen 109.5 ° açıdan sapma gösterir. 

Diğer bir özel durum ise atomlar arasındaki çoklu bağlar tek bağ olarak kabul edilir. Bu durum içinde en iyi örnek etilen verilebilir.       

Organik Kimya

6C 1s2 2s22p2    

C atomu uyarılarak  s orbitalindeki bir elektron p orbitaline uyarılır.  Organik KimyaOrganik Kimya 


Organik KimyaBuradaki hibritleşmeyen C'un dikey p bağları örtüşerek p bağını oluşturur. Böylelikle C yine 4 bağını tamamlamış olur. C-C arasındaki iki bağdan birisi s (sigma) diğerisi ise p bağıdır. Bu iki bağ tek bağ olarak kabul edileceğinden sp2 hibritleşmesi yapacaktır.

  

Organik Kimya

Diğer bir örnek ise asetilendir.

Organik Kimya

Organik KimyaAsetilende C iki s (sigma) bağı yapar. Hibritleşmeye katılmayan py ve pz orbitalleri ise dikey şekilde örtüşerek 2 tane p bağını oluşturur. C- C arasındaki 2 tane p bağı ve birtane s bağı tek bağ olarak sayılacağından asetilen sp hibritleşmesi yapmaktadır.


Organik Kimya


Buradaki C-C bağları arasında sürekli dönme hareketi vardır. Bu yüzden sayısız şekilde yapı vardır. Buna konformasyon denir.
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

1 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 levis kuralı
  -
  süleyman
  -
  13-11-2012 21:40:59 +3

  konu levis kuralı

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]