Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı - Sayfa 2

Makale Sayfaları
Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı
Sayfa 2
Sayfa 3


   1. Örf ve adetlerin tesiri:

Mesela cemaatle namaz kılındığında fatihayı okuyan şafilerin durumu ile imamın okuduğu fatihaya amin diyerek imza basan hanefilerin durumu. Diğer bir misal Şafilerde az bir pislik namaza mani iken Hanefilerde mani olmamasıdır.

Mezheplerin Varlığı Rahmettir.

Peygamberimiz (sav) bu gerçeği "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" diyerek dile getirmiştir. Ancak burada kastedilen ihtilaf yapıcı ihtilaftır. Herkes kendi fikrinin yayılmasına çalışır. Başkasının tahribine ve ortadan kalkmasına değil. Belki tamamlanmasına ve yanlışları varsa düzeltilmesine çalışır. Birinci bölümde bu mevzulara ilaveten bir mezhebe bağlanmak şart mı? Mezhep değiştirmek caiz mi? Başka mezheplere göre amel edilebilir mi? Dört mezhep bire indirilebilir mi? Mezhepsizlik nedir? Gibi istifhamlara cevap veriliyor.

İkinci Bölüm

Dört büyük mezhep imamının hayatları, İslam fıkhı açısından ifa etmiş oldukları vazife ve mezheplerin kuruluşundaki rolleri anlatılmaktadır.

İMAM-I AZAM:

Hicretin 80. yılında(miladi 699) Küfe de dünya ya gelmiştir. Asıl adı NUMAN BİN SABİT'tir. Doğmadan Hz. Ali'nin duasına mazhar olmuştur. İslam fıkhı içerisinde çok önemli bir fonksiyon eda etmiş olan İMAM-I AZAM Hanefi Mezhebinin kurucusudur. Günümüzde müslümanların yaklaşık 3/2'si İMAM-I AZAM'ın kurduğu Hanefi mezhebine mensuptur. Türkiye Balkanlar, Lehistan, Türkistan, Afganistan, Horasan, Pakistan, Kazan, Sibirya, Çin, Mançurya, Kafkasya, Dağıstan ve Arnavutluk ekseriyetle Hanefidir.

İMAM-I MALİK:

Hicretin 93. yılında(Miladi 712)Medine'de ilim ve hadisle meşgul bir ailede doğdu. Peygamber, şeyh ve ilmin beşiği olan Medine de doğması sebebi ile küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Yetiştiği döneme damgasını basmış olan Malik Bin Henes ilim öğrenme uğruna çok büyük fedakarlıklara katlanmıştır.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerine son derece saygılı idi. Ayakta hadis yazmadığı gibi ayakta hadis de dinlemezdi. Şafi-i mezhebinin kurucusu İMAM ŞAFİİ'de ondan ders almıştır. Maliki Mezhebinin kurucusudur.

Günümüzde Trablus, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, Sudan, Merakeş ve Afrika sahilleri çoğunlukla malikidir. Irak, Suriye, Hicaz ve yukarı Mısır'da da Maliki vardır.

İMAM-I ŞAFİİ:

Hicri 150. (Miladi 767) yılında Şam'ın Gazze kasabasında dünyaya gözünü açtı. Babası ismini Muhammed koydu. Fakat o sahibi olan dördüncü kuşaktan dedesi Şafii'ye izafeten Şafii diye meşhur oldu. Genç yaşta ilim bakımından parmakla gösterilecek biri oldu. 20 yaşında fetva verecek ve hadis rivayet edebilecek mertebeye ulaştı. İmam Malik'in MUVATTA isimli hadis kitabını kısa sürede bitirdi.

Şafii mezhebi günümüzde şu ülkelerde yaygındır: Mısır, Suriye, Filistin ve Hicaz'da şafiler çoktur. Sumatra, Sibirya ve Filistin'in çoğunluğu şafiidir. Yemen, Aden, Hint ve Doğu Anadolu da ve Irak'ta vardır. Orta Asya'nın Kuzeyi ve Doğu Afrika'da yaygındır.

İMAM-I AHMET BİN HANBEL:

Hicri 164 (Miladi 781) tarihinde dünyaya gelmiştir. Soyu Peygamberimiz (sav)'in soyu ile birleşmektedir. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberledi. Diğer dini günleri öğrendi. Genç yaşta İMAM-I AZAM'ın talebesi Ebu Yusuf'tan ders aldı. İşittiği hadisleri ezberlemekle yetinmez onları kaydederdi.

Abbasi Devletinin başında bulunan Abdullah el-Memun'un Kur'an'ın yaratılmış olduğu fikrini kabul etmediği için Ahmet Bin Hanbel'i yakalattı ve ona zulüm yaptılar. Bu zulüm 28 ay devam etti. Çok güçlü talebeleri olduğu halde mezhebinin günümüzde çok fazla mensubu yoktur. Sadece Suudi Arabistan'da kuvvetli durumdadır. Irak, Suriye ve Filistin'de vardır.

AHMET BİN HANBEL kimseye yük olmaz geçimini çalışarak el emeği ile kazanırdı. Şüpheli şeylerden kaçınırdı. Her şeyin helal olanını araştırırdı. Nefsine hakimdi. Yiğitlik nedir şeklindeki bir suale "Yiğitlik, nefsinin ARZU ETTİĞİ GAYRUMEŞRU BİR ŞEYİ SIRF ALLAH'TAN KORKTUĞU İÇİN TERK ETMEKTİR."

Dört mezhep imamından ayrı zihinlerde yer eden önemli iki isim daha vardır. Bunlardan birincisi: İmam-ı Azam'ın talebelerinden İMAM EBU YUSUF; İkincisi ise yine onun talebelerinden İMAM-I MUHAMMED'TİR.

Üçüncü Bölüm

İtikadi mezhepler ortaya çıkış sebepleri ve mahiyetleri hakkında bilgi verilmektedir. İtikadi mezhepler ALLAH(CC)'ın sıfatları, peygamberlik müessesesi, melekler, kaza ve kader, ahiret, cennet ve cehennem gibi konularda ortaya çıkmıştır. Bu mezhepler ikiye ayrılır.

1. Ehli Sünnet Mezhebi.

2. Ehli Bid'at Mezhebi.

İtikadı hak mezhepler iki tanedir.

1. Maturidi Mezhebi: Günümüzde Hanefi Mezhebine mensup olanların mezhebidir.

2. Eşarı Mezhebi: Günümüzde Şafii Mezhebine mensup olanların mezhebidir.

İtikadi mezheplerin ortay çıkış sebepleri:

1. İslamın bünyesinden doğan sebepler.

2. Müslümanlar arasındaki çekişmeler.

3. Dış sebepler.

Facebook Google +1 Tweet

32 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 şebnem
  -
  29-09-2011 20:36:34 -2

  meshepler neye göre seçilir

 2. #2 CEMİLE
  -
  03-03-2012 15:00:35 +2

  hak mezhepler nelerdir?

 3. #3 4 HAK MEZHEP VAR İSE
  -
  ALPARSLAN
  -
  10-06-2012 17:32:26 -2

  4 TANE HAK OLDUĞU DİĞERLERİNİN BATIL OLDUĞU KARARINI KİM VERİYOR. HAK SERTİFİKASINI NEREDEN NASIL ALDILAR BU HAK MEZHEPLER. DİLERİNİ FIRKALARA BÖLDÜLER HER BİRİ ELİNDEKİ İLE BÖBÜRLENDİ AYETİ HANGİ KESİME HİTAP EDİYOR.MÜSLÜMANLAR ARASINDA FİTNE ÇIKARMAK BÖLMEK/HİZİPLERE/MEZHEPLERE AYIRMAK ŞEYTANİ BİR İŞ MİDİR,ALLAH'TAN(CC)KORKUYOR MUSUNUZ?

 4. #4 kim bunun karar mekanizması
  -
  can kara
  -
  07-09-2012 19:44:19 +3

  hak mezhep 4 tane diyen kim kim buna karar veriyor. imamların yorumuna dayanıyorsa neden ayırım yapılıyor. Hz peygamberin orunu olan İmam caferi sadık ın caferi mezhebini neden dışlıyorsunuz. menfaatçiler. hepiniz yalancızınız siz mi müslümansınız yani

 5. #5 gerek varmıydı
  -
  mustafa
  -
  27-10-2012 21:12:52 +2

  biz müslümanlara hz muhammet ve kuran yetmiyormu hüküm ararsan kuran yeter mezepleri okudum onlarda bir karar verecek olsalar kurana bakıp fetva verirlermiş kuranda yoksa kendi içtihatlarına dayanarak hüküm vermişler o halde hep ayrı ayrı fetvalar verildiğinden bügünkü müslümanlık doğru anlaşılmamış oluyor

 6. #6 GEREK VAR
  -
  KEMAL
  -
  18-11-2012 22:54:21 +3

  Başlangıçta Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinden başka Servi, Evzai, Teberi, Zahiri isimleriyle birlikte birçok hak mezhep daha ortaya çıktı. Ancak bunlardan dördü dışındakiler çeşitli sebeplerden tarih sahnesinden silindiler.

 7. #7 gerek yok
  -
  ÇAĞLA TOKMAK
  -
  23-11-2012 13:45:53 +3

  ama cemileye katılıyorum mezhep ne anlayamadım........

 8. #8 arap baharı
  -
  islam
  -
  29-11-2012 22:06:34 +8

  sadece kurana uyulup peygamberimizin ayak izini takip etmiş olsaydık şimdiki suriyedeki vebenzerlerindeki katliamlar olmayacaktı.müslüman müslümanı nasıl öldürür senci benci oncu diye insanları ayıracaksın din sadece tek olan allahın değilmi herkes benim doğru derse olurmu.yarın ahirette bize niye oncu değildin mi diyecekler.allah benim ayetlerimi niye okuyup uymadınız demiyecekmi.allahın ipine sıkıca sarılmış olsaydık değil bir müslümanı öldürmek her şeye bir merhamet nazarında bakardık.hac suresi 73 üncü ayetide okumuş olsaydık allahtan başka hiç bir şeyede eğilmezdik.kuranı siz anlamazsınız diyen acizlerlerle birlikte aciz duruma düşmezdik.

 9. #9 arap baharı
  -
  islam
  -
  29-11-2012 22:27:07 +5

  halbukisi allah bize kuranı hidayet rehberi bakınca anlayabileceğimiz şekilde gönderdiğini söylüyor.ali imran 7 inci ayetindede muhkem ayetlerin yorumsuz olduğunu.mütaşabih yoruma açık ayetlerinde tevilinin sadece allahın bilgisinde olduğunu söylüyor.sadece kalplerinde eğrilik olanların mütaşabih ayetlere yoğunlaştığını söylüyor.bir ayetinde ey muhammet sen bu kitabın dışına hiç çıkmadın diyor allah.

 10. #10 mezhepler
  -
  doğrudan yana
  -
  17-12-2012 13:05:07 +3

  bir müslümana allah,kuran,peygamber,sünnet yetmiyorsa bin tane mezhepte gelse ne fayda.

 11. #11 mezhep
  -
  doğrudan yana
  -
  17-12-2012 13:13:23 +3

  kuranda ve sünnette olmayan ve sonradan dine sokulan şeyler,yani mezhep gibi tarikat ve tarikatin içinde olan rabıta ve benzeri şeyler gibi şeyleri kabul etmemiz mümkün değildir.yaradan ya resulüm sen kimseyi doğru yola veya yanlış yola ceviremezsin,buna gücün yetmez derken,maşallah tarikat seyhleri sırattan geçirecekler ve bu dünyadada tövbe verip insanları kurtaracaklar,inanın bu ebu cehelin dinidir allahın dini değil,bana kuran ve sünnet yeter,yetmeyen müslümanlarda arayış halindedirler mezhep ve tarikat gibi

 12. #12 Muhammedi
  -
  BM
  -
  06-01-2013 19:25:06 0

  Hz Rasulullah zamanında olmayan ve sonradan uydurulmuş görüşlerin ürünü bütün bunlar.Bizler Rasulullah'ı tanıyacak,anlayacak,sadece ve sadece onu rehber edineceğiz.Bu sebeple hepimiz ''Muhammedi'' yiz!! Ayrı gayrı yok.

 13. #13 akıllı düşünün
  -
  hikmet
  -
  08-02-2013 18:20:06 +1

  itikat meselelerinde sıkıntı yok bu 4 mezheptede. farzlardada sıkıntı yok..siz bunları yaptınızda gerisinimi tartışıyorsunuz..kim kılıyor 5 vakit namaz..her mezhepte 5 işte...

 14. #14 ÖNEMLİ OLAN NAMAZ ÖNCESİ ABDEST
  -
  HASAN
  -
  27-02-2013 14:48:47 +1

  BİRİNDE BOZUYOR,BİRİNDE BOZMUYOR,ORUÇTA ÖYLE....OZAMAN BİRİLERİ YANLIŞ YAPIYOR.HEPSİNİN DOĞRU OLMASINA İMKAN YOK.ABDEST YANLIŞ ALINIRSA NABDESTSİZ NAMAZ OLMAYACAĞINA GÖRE YANLIŞ VAR HEPSİ HAK DİN DİYOR. KİME GÖRE?EE KURANDA NASIL ABDEST ALINACAĞI,NASIL NAMAZKILINACAĞI ORUCU BOZAN ŞEYLER YAZIYORMU AYET OLARAK HADİSLERİ DOĞRU MU YAZIYORUZ SONUÇTA BUNLARI KENDİNE ÇIKAR SAĞLAANLADA YAPIYOR.EEE NE YAPMALI GÜNAHINI YÜKLEYİP YAZILALARA GÖRE YAPACAĞIZ BUNDAN SONRA DOĞRUYU NASIL BULACAĞIZ??????

 15. #15 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.
  -
  baki
  -
  03-04-2013 16:34:01 +2

  mezheplere inanmayanlar özellikle size örnek; Kış mevsiminde sibiryada çalışıyorsun dolayısıyla orada kışın güneş doğmuyor, vakit namazlarını nasıl kılacaksın...bir düşünün

 16. #16 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.
  -
  baki
  -
  03-04-2013 16:37:47 +2

  güneş doğmadan sabah namazı, gün ortadayken öğlen namazı ve gün batarken akşam namazını nasıl kılacaksın. dikkat edersen ikindi ve yatsı namazını söylemedim. Şii kardeşlerime uydum, bu iki vakitide cem ettim. Çünkü mezheplere genellikle şii kardeşlerimiz karşı çıkıyor...

 17. #17 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.
  -
  baki
  -
  03-04-2013 16:40:46 0

  [b][i]Bana bir yorum getirin bende tamam mezhep yoktur deyi[/i][/b]m. Peygamberimiz (sav) bu gerçeği "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" diyerek dile getirmiştir. Ancak burada kastedilen ihtilaf yapıcı ihtilaftır. Herkes kendi fikrinin yayılmasına çalışır. Başkasının tahribine ve ortadan kalkmasına değil. Belki tamamlanmasına ve yanlışları varsa düzeltilmesine çalışılır....

 18. #18 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.
  -
  baki
  -
  03-04-2013 16:44:57 0

  YUKARIDA VERDİĞİM ÖRNEKLE İLGİLİ BENİ İKNA EDİN BENDE TAMAM MEZHEP YOKTUR DEYİM...Beyler Peygamberimiz (sav) bu gerçeği "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" diyerek dile getirmiştir. Ancak burada kastedilen ihtilaf yapıcı ihtilaftır. Herkes kendi fikrinin yayılmasına çalışır. Başkasının tahribine ve ortadan kalkmasına değil. Belki tamamlanmasına ve yanlışları varsa düzeltilmesine çalışır mezhepler...

 19. #19 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.
  -
  baki
  -
  03-04-2013 16:52:40 0

  Arkadaşların yorumlarına baktığımda üzülüyorum. Suriyeyi örnek veriyorlar, müslüman ülkelerindeki TOPLUM MÜHENDİSLERİ insanların beyinlerine ırkçılığı yada kibar adıyla milliyetçiliği şırıngalamassa ve dinimizin ırkçığı haram kıldığı söylese bütün bu olumsuzlukları yaşamiyacağız. Hucuret süresi 13.ayete bakın üstünlük takvadadır. IRKTA DEĞİL, ırk nesep,tanışmak ve soyup takibi içindir. Hatta bizim ülkede bazı toplum mühendisleri utanmadan KIMIZI ata içkimizdir diye helal kılıyorlar. Bilmem anlata bildimmi?

 20. #20 KURAN BİZE YETMİYORMU ?
  -
  DR ZAKİR NAİK
  -
  28-07-2013 17:54:40 +1

  mezhepler vardır diyenlere sesleniyorum dünyaca ünlü bir sürü alim susturan dr zakir naikte kurani kerimde delillerle çürüttü enam 159 ali imran 105 vs mezhepler kanlı geldi kanlı gidiyor saçma saçma konusmayn şeriati kendi kafalarına göre çıkaryolar

 21. #21 Mezheplere dışarıdan bakış
  -
  Hasan
  -
  30-07-2013 22:05:17 +1

  Mezhepler İslam iktidar savaşıdır.bu kadarda basit insanları din ile yönetmek isteyenlerin kılıfı

 22. #22 mezhep
  -
  songül
  -
  21-10-2013 18:19:59 0

  mezhep imamlarının verdikleri hükümler neler bilen varmı

 23. #23 ANLAMADIM
  -
  SİZENE
  -
  20-11-2013 19:45:28 -2

  NE DİYIYORSUNUZ KARDEŞİM

 24. #24 ANLAMADIM
  -
  SİZENE
  -
  20-11-2013 19:48:46 -2

  BEN HİÇ BİR ŞEY ANLAMADIM BE BU NASIL BİR KONUDEGİLMİ SEVGİLİ KARDEŞLERİM CANIM
  KARDEŞLERİM

 25. #25 soruyorum
  -
  medineli
  -
  27-11-2013 00:05:57 0

  Yukarda mezhepleri inkar edenlere soryrum.siz dini muta nikahı helaldir diyen( böylece zinayı helal sayan) yahudilerin kurduğu şiilerdenmi öğrndiniz.yoksa bütün sahabelerin kabirlerini(isimleri öğrenilmesini diye)yıktıran İngilizlerin kurduğu vehabilerdenmi öğrendiniz.

 26. #26 din
  -
  elif
  -
  14-01-2014 18:35:44 0

  bence islam dini en hakiki dindir

 27. #27 bu konu ne yha ?
  -
  konu gereksiz
  -
  10-03-2014 19:39:03 0

  bn konuyu anlamadım sadece tanımını biliyorum biz ztn din anlayışındayız bu sayfa çok ayrıntılı anlatmış okumadan geçenler derneği ...

 28. #28 Mezhepler nasıl ortaya çıktı
  -
  Hümeyra
  -
  05-04-2014 10:07:56 0

  Bu kitap çok güzel aklımızdaki soruları cevaplıyor tavsiye ediyorum

 29. #29 KARDEŞLİK HUKUKU
  -
  ADEM
  -
  03-05-2014 17:45:50 0

  KURAN var,HZ MUHAMMET,in hayatı var,hadisler var,ALLAH,ın da rahmeti var,şöylede bir ayet var.ALLAH,ın ipine sımsıkı sarılın dağılıp ayrılmayın.Bütün müminler birbirinin kardeşidir.

 30. #30 mezhepler bölmez birletirir
  -
  hasan
  -
  28-07-2014 09:40:41 +1

  4 HAK MEZHEBINDEN KASIT 4 UNUNDE KURAN VE HADISE UYGUN OLMASI YANI AYETTE GECEN ALLAHIN IPI OLMASIDIR 4 HAK MEZHEP ARASINDA HERHANGI BIR CATISMA SAVAS GORULMEMISTIR TARIHTE AYRICA RESULULLAH YEMENE VALI ATADIGI ZATA SORMUSTUR NE ILE HUKUM VERECEKSIN ? KURAN ILE EGER KURANDA YOKSA? SIZDEN DUYDUGUM HADISLER ILE EGGER HADISLERDEDE YOKSA ? OZAMAN ICTIHAT YAPAR YANI KURAN VE SUNNETTEN BENZER GORDUGUM BIR KONUDAKI HUKME BAKAR VE YORUM YAPARIM DEMISTIR VE RESULULLAH ONU KADI ATAMISTIR BU SEKLDE BIR MEZHEP OLUSUMU RESULULLAHIN ONAYI ILE RESULULLAH YASARKEN VARDI SIZ NEYE DAYANARAK YASAKLIYORSUNUZ? KARDESLER BUNA KARSIN ŞİALIK VEHHABİLİK GİBI MUSLUMANLARI BOLMEK ICIN KURULAN MEZHEPLER KURAN VE SUNNETIN TAMAMINI KABUL ETMEZLER BUNDAN DOLOAYIDIRKI BU MEZHEPLER ALLAHIN IPI DEGILDIR VE MUSLUMANLARI BOLDUKLERI ICIN BOYLE BIR MEZHEP OLUSUMU HARAM KILINMIS KURANDA VE SUNNETTE BU MEZHEP OLUSUMU YASAKLANMISTIR BIZ KURAN VE SUNNETE UYAN MUSLUMANLAR OLARAK ZATEN BOLUCU MEZHEP OLUSUMUNUN CAIZ OLMADIGINI BILEN MUSLUMANLARIZ HE 4 HAK MEZHEPTEN DE OLSAK SEN SAFII SIN BEN HANEFIYIM AYRIMI DOGRU DEGIL MUSLUMANIM DEMEK DAHA DOGRUDUR ALLAHIN IPINE SARILAN KURAN VE SUNNETE UYAN KARDESLERE SELAM OLSUN MEZHEP SIZ OLMAYI ONGORMEK DAHI MUSLUMANLARI BOLEBILECEKKEN ITIKATINIZ VE IMANIZI MUHAFAZA EDIN KARDESLERIM

 31. #31 tek gerçek
  -
  savaş
  -
  16-05-2015 04:34:14 +1

  hak dediğin doğrudediğin1tane olur4tane değil

 32. #32 sdffggasfghhhg
  -
  güneş
  -
  22-02-2016 18:18:27 0

  çok iyiiiiii

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0