Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Mir'at-ül Memalik

Mir'at-ül Memalik, Kaptan-ı Derya Seydi Ali Reis'in Çağatayca mensur ve manzum şekilde yazdığı eseridir.

Yaygın olarak seyahatname diye bilinen Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1635'de kaleme alınırken, ilk seyahatname olan Mir'at-ül Memalik 1554'lü yıllarda yazmıştır.

Fransızcası

Prof. Dr. Jean-Louis Bacque Grammond Mir'at-ül Memalik'in Fransızca çevirisini yayınlamış ve çok beğendiğini söylemiştir.

“Özbek dili ve edebiyatı” konulu bir radyo programına katılan Grammond'a Mir'at-ül Memalik'i ve yazarı Seydi Ali Reis sorulduğunda. “Kitabı çok beğendiğini, Fransızca çevirisini yaptığını ve Seydi Ali Reis rastladığı padişaha göre Çağatayca*, Farsça** veya başka dillerde şiirler yazıyordu. Bu kitabın konularına paralel bir kitaptan bahsedebiliriz, bu da Grek edebiyatından Anabasis***.” demiştir.

Hammer Almancaya Çevirmiştir
16. yüzyılın denizcilerinden Seydi Ali Reis'in yazdığı Atlas'ı(Muhit) pek değerlidir. Piri Reis'ten sonra Süveyş Kaptanı olan Galatalı Seydi Ali Reis (öl.970/1562) Umman ve Hint denizlerindeki seferleri sonucunda baş tarafı kozmografya (Astronomi) ve bunun temellerinden, diğer kısımları da Kızıldeniz, Aden ve Basra Körfezleri ile Umman denizinin durumlarından bahseden bir eser (Mir'at-ül Memalik) yazmıştır. Bu eser Hammer tarafından Almanca'ya çevrilmiştir.

Seydi Ali Reis'in kitapları

Mirat'ı Kainat
Güneşin hareketinden, yıldızların uzaklığından; kıblenin ve öğle vaktinin tayininden, nehirlerin genişliğinin tespitinden ve rub'u meceyyibden bahseden bir eserdir.

Hulaset'el-Hay'a
Halep'te bulunurken hey'et ve matematik dersleri alan Seydi Ali Reis, Ali Kuşçu'nun Fethiye isimli eserini çevirmiş ancak bununla yetinmeyerek Mahmud b. Omar al Çağmini'den ve Kadızade-i Rûmî Musa Paşa'nın eserlerinden de faydalanarak çevirisine birçok ilaveler yapmıştır.

Kitab al-Muhit fi İlm'al-Eflak va'l Abhur
Seydi Ali Reis kısaca Muhit adı ile tanınmış olan meşhur eserini 1554'te Haydarabad'da bulunurken kaleme almıştır. Geçirdiği tecrübelerden sonra kaptanlara ve gemicilere kılavuz olmadan Hint denizlerinde kolaylıkla dolaşım imkanını verecek bir kitap hazırlamak isteyen Seydi Ali Reis bu eserinde; yer tayini, zaman hesabı, takvimler, pusula taksimatı, denizcilikte önemli bazı yıldızlar ve yıldız grupları; meşhur limanlar, Hindistan'ın rüzgar- altı ve rüzgar-üstü sahilleri ile Hint denizindeki adalar, rüzgarlar, tayfunlar, sefer yolları hakkında önemli bilgi içermekte; kitabın dördüncü bölümünde Yeni Dünya ( Amerika) ya ait bir bölüm de bulunmaktadır. Katip Çelebi, Cihannüma' sında Seylan, Cava, Sumatra ve diğer adalar hakkında verdiği bilgiyi aynen Muhit' ten nakletmiştir.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0