Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Müslüman Olmam Neyi Gerektirir

Makale Sayfaları
Müslüman Olmam Neyi Gerektirir
Sayfa 2

MÜSLÜMAN OLMAM NEYİ GEREKTİRİR

Yazar : Fethi YEKEN
Yayınevi : Ravza

l. BÖLÛM

A-) İnancımda Mûslûman Olmalıyım

İnancımda Müslüman olabilmem şunları yapmamı gerektirir:

1. Kainatın yaratıcısının Hâkim, Kadir, Âlim, ve Kayyum bir Allah olduğuna inanmam lazımdır.

2. Allah'ın bu kainatı boş ve beyhude yere yaratmadığına inanmam gerekir.

3. Yüce Allah'ın, peygamberler gönderip kitaplar indirdiğe inanmam gerekir.

4. İnsanlığın varoluşunun yegane gayesinin yüce Allah'ı tanımak O'na ibadet ve itaat etmek olduğuna inanmam gerekir.

5. Allah'a inanan ve O'na itaat eden mü'min kimsenin mükafatının Cennet, Allah'ı inkar eden ve O'na isyan eden kafirin cezasının cehennem olduğuna inanmam gerekir.

6. Yalnız Allah'tan korkmalı ve başkasından korkmamam gerekir.

7. O'nu zikretmem ve zikrime devam etmem gerekir.

8. Allah'ı çok sevmem gerekir.

9. Her işimde Allah'a tevekkül etmeliyim.

10. Sayısız nimetlerinden dolayı Allah'a şükretmem gerekir.

11. Yüce Allah'tan af dilemem ve devamlı tevbe etmem gerekir.

12. Gizli ve açık hallerimde Allah'ın gözetimi altında olduğumu hissetmem lazım.

B-) İbadetimde Müslüman Olmalıyım

İbadetimde gerçek Müslüman olmam için şöyle hareket etmem gerekir:

1- İbadetlerimi "ihsan" derecesinde yapmalıyım.

İHSAN : “Allah'ı görüyormuşcasına O'na ibadet etmektir. Eğer sen O'nu görmüyorsan bile O seni görür."

2- İbadetlerimde alçak gönüllü olmalıyım .

3. İbadetlerimizi kalp huzuruyla yapmamız gerekir.

4.İbadetleıimde kanaat etmeyen tamahkar ve doymak bilmeyen obur gibi olmamalıyım.

5.Geceyi ibadetle geçirmeye düşkün olmalıyım.

6.Özellikle sabah vakti olmak üzere bolca Kur'an okumalıyım.

7.Her işimde dua etmeliyim.

C-) Ahlâkımda Mûslüman Olmalıyım

Bir insanın ahlâk açısından Müslüman olabilmesi için uyması gereken başlıca özellikler şunlardır:

l. Şüpheli şeylerden sakınmalıyım.

2. Gözleri haramdan korumalıyım .

("Mü'minlere de söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar." (Nur - 30)

3. Dili korumalıyım.

4. Utanma (haya) sahibi olmalıyım.

5. Vakar ve sabır sahibi olmalıyım.

6. Alçak gönüllü olmalıyım.

7. Zandan,gıybet ve tecessüsten (Müslümanların kusurlarını aramaktan) sakınmalıyım.

8. Cömert ve kerem sahibi olmalıyım. Müslümanın çok cömert ve asil olması canını ve malını Allah uğrunda vermesi lazımdır.

D-) Ailemde ve Evimde Müslüman Olmalıyım

I . Evlenmem Allah için olmalıdır. Yani Müslüman bir yuva kurmak için olmalıdır.

Evliliğin gayesi; gözlerini haramdan sakınmak, avretimi korumak ve Rabbimin azabından korkmak olmalıdır.

"Kadınların en hayırlısıyla evlenmeye bakınız. Çünkü çocuk, soyundan bir damara çeker." (İbni Mâce : Nikah 46)

2. Mal ve güzelliği bakımından diğerlerinden aşağı bile olsa ahlaklı ve dindar olanı seçmek

"Kim eşinin gayri meşru isteklerine itaat ederse Allah onu yüz üstü cehenneme atar." (Buhari ; İmam 19)

"Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, sonra annesi ile babası onu; yahudi. Hıristiyan veya mecusi yaparlar." (Buhaıi; Cenaiz,92)

E- Nefsimi Yenmeliyim

İnsanlardan bir kısmı nefsani arzularına yenilmişlerdir. Böylece dünya ve dünya malına meyletmişlerdir.

Diğer bir kısım ise nefisleriyle cihad ediyor ve nefsani arzularını yenmeye çalışıyorlar. Bazen arzularını yeniyor, bazen de hezimete uğruyorlar.

Kalp ve akıl nefisle mücadelede iki önemli unsurdur.

Yazar, şeytanın şu on kapıdan insana musallat olacağını belirtiyor.

l. Aç gözlülük ve kötü düşünme kapısı.

2. Yaşamayı sevmek ve tükenmez arzu kapısı

3.Istırahat ve nimetin peşinde koşma kapısı.

4. Kendini beğenme kapısı

5. İnsanları hafife almak ve saygısızlık kapısı.

6. Kıskanma kapısı

7. Gösteriş yapmak ve insanların övgüsünü elde etmek kapısı.

8. Cimrilik kapısı.

9. Kâbir kapısı.

10.Tamah kapısı

Bununla beraber, şeytanın oklarından korunabilmek için her işe başlarken Allah'ın ismini anmak ve israf etmemek gerekir.

<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

2 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 maximilyan
  -
  21-03-2012 08:09:52 0

  Masaallah mükemmel bir çalışma. müslüman olmam neyi gerektirir(fethi yeken) bu mükemmel çalışmayı kitabı muhakkak okuyun okutun.

 2. #2 Müslüman Olmam Neyi Gerektirir
  -
  Ahmet PEKDEMİR
  -
  10-05-2013 16:14:59 0

  Çok güzel bir kitap

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0