Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Peygamberimizin Örnek Ahlakı - Sayfa 2

Makale Sayfaları
Peygamberimizin Örnek Ahlakı
Sayfa 2

HAYASI

Haya bakımından da insanların en hayırlısı ve en utangacı idi. O cahilliye devrinde Arapların yaptığı şeylerden tiksiniyor, hoş karşılamıyordu. O'nun hayası başkalarının kusur ve ayıplarını hatırlatmaya ve söylemeye meydan vermezdi. Söylemesi gereken şeyi doğrudan söylerdi.

MERHAMETİ VE ŞEFKATİ

Merhamet ve şefkat O'nun yüce şahsiyetinin bir aynası mesabesindedir. O'nun kadar merhametli, O'nun kadar müşfik ve ince ruhlu bir insan gelmemiştir. Ki O Cenab-ı Hakk'ın Rahim ve Rauf ismini alması ne kadar merhametli ve müşfik bir kalbe sahip olduğunu gösterir. Tevbe süresinin 128. ayetinde “And olsun ki size içinizden bir Peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız O'na çok ağır ve güç gelir. Size çok düşkündür. Bütün mü'minlere merhametli ve esirgeyicidir” buyurmaktadır. Fakirleri, köleleri, zayıfları korur herkese eşit muamele ederdi. Duasında da “Allah'ım beni fakir yaşat, fakirlerle haşret” diye yalvarıyordu.

FAKİR VE KİMSESİZLERE MERHAMETİ

Abdullah bin Amr bin As anlatıyor “Bir gün mescitte oturuyordum. Bazı fakir kimseler toplanmış sohbet ediyorlardı. Resulullah içeri girdi. Bir başka tarafa yönelmeden onların yanına gitti ve onlara fakir muhacirlere zenginlerden önce cenneti müjdeledi. Efendimiz evinin yanında kalan Suffe ashabının ihtiyaçlarını kendi evinin ihtiyaçlarından önce görürüdü.”

YETİMLERE ŞEFKATİ

Kendisi yetim büyüdüğü için yetimliğin ne kadar zor olduğunu biliyordu. Onlara çok müşfik davranıyordu. Kendi evinden yetim hiç eksik olmazdı. Hz. Hatice'nin ilk kazasından ölen çocuğu, hatta Ümmü Seleme ile evlendiğinde, beraberinde beş yetimi vardı. Bir bayram gününde bir kenarda karnı aç, perişan bir vaziyette ağlamaklı duran bir yetim çocuğu aldı, Karnını doyurdu, giydirdi. O'nu evlatlığına aldı.

KÖLELERE ŞEFKATİ

Peygamberimizin şefkat ve merhametinde en çok istifade edenlerin başında köleler gelir. Efendimiz bu insanları hürriyete kavuşmaları için çaba göstermiş bu konuda ashabını teşvik etmiştir. Efendimiz asırlardır süren bu müesseseyi doğrudan kaldırmak yerine tedricen kaldırma yoluna gitmiş hatta Zeyd bin Harise'yi ordu komutanlığına getirerek ders vermeye çalışmıştır.

KADINLAR ŞEFKATİ

Cahiliyede kadınların durumları perişandı. İnsanlık, kız çocuklarını gömüyor, kadınları hor ve hakir görüyorlardı. Kısa zamanda O'nun merhameti kadınlar üzerende görülmeye başladı. “Cennet anaların ayakları altındadır” buyurarak onlara yüce bir paye verdi.

ÇOCUKLARA ŞEFKAT VE SEVGİSİ

Bir çocuk gördüğü zaman mübarek yüzünü neşe ve sevinç kaplardı. Onu tutar, kollarına alır, okşar severdi. Onlara selam verir, hal hatırlarını sorardı. Hatta bir keresinde yarış yapan çocukların arasına katılmış onların neşesine ortak olmuştur. Bilhassa kendi çocuk ve torunlarına çok düşkündü. Bir dizine Hasan bin Aliyi, diğer dizine de Üsameyi alır bağrına basar “Allah'ım bunlara rahmet et” diye dua ederdi.

HAYVANLARA OLAN MERHAMETİ

Efendimiz cahilliye araplarının hayvanlara muamele hususundaki kötü davranışlarını ortadan kaldırdı. Hayvanlara yapılan eziyetlere karşı ikazda bulunuyor. Onları fazla çalıştırmamaları, aç bırakmamaları hususunda ikaz ediyordu.

AFFI VE BAĞIŞLAMASI

Kendi yakınlarına daima müsamahalı davrandığı gibi düşmanlarını da bilhassa güçsüz durumlarda affetmişti. İkrime'yi, Ebu Süfyan'ı hatta Vahşi'yi ve Hindi bağışlaması O'ndaki affetme enginliğini yansıtmaktadır. Ki Vahşi O'nun amcasını öldürmüş, öldürmekle kalmamış ki organlarını parçalamıştı. Ama Vahşi müslüman olup af dileyince O geri çevirmedi.

AHDE VEFA

Sözünü tutma hususunda dost düşman ayırmamıştır. Peygamberliğinden önce bir dostuna verdiği sözü tutabilmek için 3 gün beklediği meşhurdur. Hatta Bedir savaşı öncesinde, Huzeyl ve oğlu Resulullahla birlikte çarpışmak üzere yola çıkmışlardı ki müşrikler onları bir yerde sıkıştırıp, onlardan Peygamberimizle birlikte savaşmak üzere söz aldılar. Huzeyl ve babası Bedirde durumu Efendimize anlatınca “Hayır siz Medineye dönün, Onlara karşı verdiğiniz sözü yerine getiriniz.” Buyurdu.

NEZAKETİ

İnsanların naziği, en nezih tabiatlısı, zerafet bakımından en ince ruhlusu davranış yönüyle en latifi idi. Enes bin Malik “Kendisine birşey sorana can kulağı ile dinler, soruyu soran ayrılmadıkça yanından gitmezdi” buyuruyor. Kendisini ziyaret edenlere ikramda bulunur, oturmaları için hırkasını sererdi. Kimsenin sözünü kesmez, konuşmasını yarıda bırakmazdı.

ADALETİ

Birbirleriyle düşman kabileler arasında İslamı yayarken adaletli davranıyor, birini küstürüp diğeriyle anlaşmıyordu. Adalet hususunda, Ebu Hodrad ismindeki bir sahabeden alacağı olan yahudinin hakkını araması çok ibret vericidir.

VAKAR VE SUKUTU

Son derece vakar ve izzet sahibiydi. Görenler önce bir ürperir ve korkar sonra da O'nun ne kadar müşfik bir insan olduğunun farkına varırdı. O ciddiyete zarar veren hareketlerde bulunmazdı. Boş ve lüzumsuz konuşmaz, dedikodu yapmaz, kimsenin aleyhinde söz söylemezdi, Sadece tebessüm eder, kahkaha atarak gülmezdi. Başkasını rahatsız edecek, iğrendirecek harekette bulunmazdı. Yürümesi bile vakardı. Cihad, oruç ve zekattan sonra en hayırlı ibadeten sukut olduğunu bildirirdi.

ŞECAAT VE CESARETİ

O gençliğinden itibaren hayatının bütün devrelerinde şecaat manasındaki cesaret açık bir şekilde görülmektedir. O'nun cesaretini anlamak için O'nun tek başına büyük dünya devletlerini karşısına almasına O'nun insanları hak dine davetindeki gayretine bakmamız yeterli olur.

SABRI

O bir sabır kahramanıdır. Hayatına baktığımızda daha doğmadan babasını, altı yaşında annesi sonra dedesini ve amcası Ebu Talib'i kaybediyor. Kızı Fatıma hariç bütün çocukları kendisinden önce ölüyor. Türlü türlü sıkıntılar çekiyor, hakaretler yiyor, aç kalıyor, hastalıklar geçiriyor da O sabrediyor.

ŞÜKRÜ

O'nun mübarek dilinden Elhamdülillah lafzı düşmezdi. Sabahlara kadar namaz kılar soranlara da “Allah'ıma şükreden bir kul olmayayım mı?” derdi. Sevinçli bir haber duyunca hemen şükür secdesi yapardı. Yine sakat ya da hasta birisini görünce Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlere şükrederdi.

TİCARİ AHLAKI

O herkes gibi alışverişte bulunur, çarşı pazarda dolaşırdı. Kendisine peygamberlik gelmeden öncede ticaretle uğraşıyor, O'nun doğruluğuna dürüstlüğüne hayran kalıyorlardı. Kendisinden hakkını usulsüzce hakkını isteyen bedevileri terslemiyor hemen haklarını veriyordu. Çarşı pazarda dolaşıyor, usulsüzce ticaret yapanları uyarıyordu.

AKRABALARINA İYİLİĞİ

Efendimizin baba tarafından çok akrabası bulunurdu. O amcasını çok sever ve gözetirdi. Hatta Ebu Talib'in sıkıntıya düştüğü esnada Ali'yi yanına aldı ve kendisi baktı. O hiçbir akrabasını üstün tutmaz hepsini gözetirdi. Süt annesi ve kardeşlerine hürmet gösterirdi. Huneyn savaşından sonra süt kardeşi esir düşmüştü. Peygamberimizin huzuruna getirilince O'na hürmet etmiş hırkasını altına sermiş ve ikramda bulunmuştur.

MİSAFİR PERVERLİĞİ

Evinden misafir hiç eksik olmazdı. O misafir hususunda din, şahıs, devlet ayrımı yapmazdı. Taif'ten gelen Sakif heyetini ağırladı. Hizmetlerini gördü ve müslüman olarak ayrıldılar. O'nun evi müsait olmayınca başka kişilerin evleri açılıyor misafirler konuk ediliyordu. O'nun bir de devamlı misafirleri vardı ki (Suffeliler) onların eğitim ve öğretimlerini üslendiği gibi onların geçimlerini de üstlenmişti.

DÜŞMANLARININ PEYGAMBERİMİZİN AHLAKINI İTİRAFLARI

Düşmanları tarafından bile takdir ediliyordu. Bir gün Ebu Cehil “Vallahi Muhammed muhakkak doğru sözlüdür, hiçbir zaman yalan söylememiştir” demekten kendisini alamıyordu. Yine zaman zaman peygamberimize diliyle eziyet eden ve hakarette bulunan Nadr bin Haris müşriklerin ileri gelenleri toplanmış ve onlara “ Muhammed ne şair, ne sihirbaz, ne delidir, ne de büyülenmiştir”.

Yine yabancı yazarlardan Daumer “ Muhammed und sien work” adlı eserinde “O'nun şahsında birçok meziyetler toplanmıştır ve tüm Arabistan imana gelene kadar bir lahza dinlenmemiştir” demekten kendini alamamıştır.

Yine Lamartin “İnsanın büyüklüğü hangi ölçü ile ölçülürse ölçülsün, acaba O'ndan daha büyük bir insan bulunur mu?”demiştir.
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

39 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 büşra babrak
  -
  21-11-2011 18:31:25 +37

  bence peygamber efendimizin ahlakı her şeyden önemlidir

 2. #2 @Peygamber_
  -
  Selin
  -
  03-12-2012 15:05:13 +3

  Bencede öyle.. :))

 3. #3 hz. peygamber
  -
  elif
  -
  12-12-2012 17:07:30 +19

  aslında okumadım arkadaşlar ama güzeldir allahın verdiği hazreti peygamberin hakkındaki bir veya bir sürü kitap nasıl güzel olmasın ki... hazreti muhammed(S.A.V.)'e selam gönderiyorum rahmetle anıyorum ve hediye gönderiyorum allahumme salli ala seyidına muhammed... allahumme salli ala seyidına muhammed...allahumme salli ala seyidına muhammed... inşallah hediyem şu anda kendisine gönderilmiştir Amin... Arkadaşlar her cuma günü istediğiniz saatte ama kesinlikle 3 kere allahumme salli ala seyidına muhammed... diyin yani hediye gönderin inşallah sizinkini kabul eder allah amin hz.peygambere bu hediyeyi gönderene hep dua ederim amin amin amin...

 4. #4 peygamber
  -
  cennet
  -
  12-12-2012 17:10:45 +17

  peygamber efendimizi çoooook seviyorum
  elif arkadaşımız sizin dediğinizi yapacağım ve yapıom allahumme salli ala seyidına muhammed... allahumme salli ala seyidına muhammed... allahumme salli ala seyidına muhammed... amin....

 5. #5 hz. peygamber
  -
  elif
  -
  12-12-2012 17:14:19 +11

  teşekürler yap hep yap ama sen benim için değil kendin için yapıyorsun allah bol rızık versin allah kazadan beladan korusun allah ne muradın varsa versin allah seni cennetlik etsin hz. peygamber bu hediyeyi alsın allah şaşırtmasın allah dualarını kabul etsin amin...

 6. #6 peygamber
  -
  cennet
  -
  12-12-2012 17:15:20 +5

  amin... senin de bay

 7. #7 ahlak
  -
  metehan
  -
  19-12-2012 15:18:52 +9

  bence beygamber efendimizin hayatı çok zor geçse bile o ahlakından ve müslümanlığından vaz geçmemiş diyer müslümanlarla

 8. #8 ahlak
  -
  metehan
  -
  19-12-2012 15:20:11 +9

  [quote name="metehan"]bence beygamber efendimizin hayatı çok zor geçse bile o ahlakından ve müslümanlığından vaz geçmemiş diyer müslümanlarla birlikte çünkü allahın kulu ve elçisidir

 9. #9 ahlak
  -
  metehan
  -
  19-12-2012 15:21:33 +3

  amin... senin de bay

 10. #10 Hz. Muhammed (s.a.v)
  -
  Zeynep Argın
  -
  13-03-2013 19:15:20 +10

  aslında okumadım arkadaşlar ama güzeldir allahın verdiği hazreti peygamberin hakkındaki bir veya bir sürü kitap nasıl güzel olmasın ki... hazreti muhammed(S.A.V.)'e selam gönderiyorum rahmetle anıyorum ve hediye gönderiyorum allahumme salli ala seyidına muhammed... allahumme salli ala seyidına muhammed...allahumme salli ala seyidına muhammed... inşallah hediyem şu anda kendisine gönderilmiştir Amin... Arkadaşlar her cuma günü istediğiniz saatte ama kesinlikle 3 kere allahumme salli ala seyidına muhammed... diyin yani hediye gönderin inşallah sizinkini kabul eder allah amin hz.peygambere bu hediyeyi gönderene hep dua ederim amin amin amin...

 11. #11 altıntop
  -
  halil
  -
  17-04-2013 08:48:16 +13

  bence peygamber efendimizin ahlakı her şeyden önemlidir

 12. #12 *nj
  -
  mahsum alan
  -
  26-05-2013 22:42:44 +10

  peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi

 13. #13 ALLAH=PEYGAMBER
  -
  irem nur
  -
  24-06-2013 23:32:41 +11

  bence peygamber efendimiz herşeyden önemli yani onun canı , malı ve ahlakı o bizim iğliğimiz için canını feda etmeye hazırdı ve bizim için canını feda etti de onun borcunu asla ve asla ödüyemeyiz onu görmemiş olsak bile...

 14. #14 peygambermizin örenek ahlakı
  -
  dila
  -
  21-12-2013 19:42:12 +4

  çok iyi oldu ya

 15. #15 peygambermizin örenek ahlakı
  -
  dila
  -
  21-12-2013 19:42:51 +7

  işme çok iyi yaradı

 16. #16 peygamberimiz
  -
  melisa
  -
  22-12-2013 11:59:47 +6

  güzelmişş :)

 17. #17 ödevim
  -
  xxxxxbilinmeyenkızxx
  -
  01-02-2014 14:13:26 +7

  bu benim ödevimdi bu kitabı okuyup özetini çıkarmam gerekiyordu kitabı bulamadı amma özetinii buldum çok saolun

 18. #18 peygamber
  -
  demet
  -
  01-03-2014 17:06:02 +7

  teşekkür ederim ödevimin özetini burdan yazdım....

 19. #19 HZ.MUHAMMED(S.A.V)
  -
  YAĞMURSU
  -
  09-03-2014 18:14:53 +6

  MEHMED PAKSU'YA BU KİTABI YAZDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM TÜM ÖĞRENCİLERİN HZ. MUHAMMED (S.A.V)'İ DAHA İYİ TANIMALARINA YARDIMCI OLDU BEN DE DAHİL...

 20. #20 HZ.MUHAMMED(S.A.V)
  -
  YAĞMURSU
  -
  09-03-2014 18:18:01 +5

  PEYGAMBERİMİZİ MERAK EDEN HERKESİN BU KİTABI OKUMASINI TAVSİYE EDERİM...

 21. #21 HZ.MUHAMMED(S.A.V)
  -
  YAĞMURSU
  -
  09-03-2014 20:33:39 +5

  DEMET SANA UYARIM OLSUN ÖĞRETMENLER İNTERNETTEN YAPILAN ÖDEVLERİ ANLARLAR BU HATAYA GİMENİ İSTEMEM:(

 22. #22 hz.MUHAMMED[S.A.V]
  -
  ermira
  -
  25-03-2014 17:10:30 +5

  bencede öyle ama yanlış bildiklerimizi düzelte biliriz bence unu okumamız gerekiyo

 23. #23 hz.MUHAMMED[S.A.V]
  -
  ermira
  -
  25-03-2014 17:12:51 +5

  ELİF DOĞRU SÖYLEMİŞ AMA BENİM DEDİĞİMİDE YAPLASINIZ DİMİ

 24. #24 hz.MUHAMMED[S.A.V]
  -
  ŞEVVAL
  -
  25-03-2014 17:15:48 +4

  BENCE BU BİZİM İÇİN ÇOK YARARLI BİZE DOĞRU BİLGİLER ÖĞRETİYO HAKLIMIYIM

 25. #25 muhammet
  -
  apo
  -
  07-04-2014 14:48:39 +4

  [quote name="melisa"]güzelmişş :)[/quote]
  evet gayet güzelmiş

 26. #26 SEVGİLİM
  -
  ALİ
  -
  07-04-2014 15:22:06 +3

  [quote name="büşra babrak"]bence peygamber efendimizin ahlakı her şeyden önemlidir[/quote]
  EYNEN BÜŞRA SEVGİLİM

 27. #27 peygamber
  -
  marazali
  -
  08-04-2014 21:58:21 +3

  [quote name="büşra babrak"]bence peygamber efendimizin ahlakı her şeyden önemlidir[/quote]
  peygaqmber efendimiz herşeyden önemli

 28. #28 peygamberimizin en hakkı ahlakı
  -
  erdin
  -
  09-04-2014 16:39:36 +3

  ahlakın olduğu yerde her zaman ahlak güzel olur.

 29. #29 ELİFSLLL
  -
  ELİF SUDE
  -
  15-09-2014 18:51:46 +4

  Bencede çok güzel bana gerekli bilgilerde vw

 30. #30 kitap
  -
  gülten
  -
  28-01-2015 17:57:14 +4

  kitap özeti yazzzın

 31. #31 Allahimiz
  -
  ayaz
  -
  03-02-2015 15:28:59 +4

  Allah bizim rızkımız

 32. #32 yaaa
  -
  emine sıla
  -
  04-02-2015 19:57:48 +4

  Yaa bu nerede satılıyor özetini değil kitabın her sayfasını inceleyerek okuyup bilgi kazanmak istiyorummmmm

 33. #33 ahlak
  -
  vakkas
  -
  11-03-2015 21:50:59 +3

  baktığımda okumuş gibi oldum ama güzeldir

 34. #34 eeewug
  -
  Dilara
  -
  31-01-2016 02:03:50 +1

  Kimi zamana bıraktı:
  kimi şansa
  "Ben sana bıraktım YARABBİ"

 35. #35 gfdglö
  -
  kadir
  -
  17-02-2016 11:57:26 +1

  hepsinmi elmileyazdım yazken çok ağlamdınm

 36. #36 ggdcb
  -
  kadir
  -
  17-02-2016 11:58:38 +1

  alahınım senim çok seviyorum


 37. #37 hçböml
  -
  kadir
  -
  17-02-2016 12:02:16 +1

  alahım benim bırakma
  ne olur senim çok seviyorum

 38. #38 glkjgjvc
  -
  zehra
  -
  17-02-2016 12:18:13 +1

  ne olur baba dua edin çok hasta ölcek ben onumzu yaşıyan ne olur bir dua etceksiniz

  baba ne olur benim bırakma senim çok seviyorum
  allahım baba şifah ver

 39. #39 hbdhn
  -
  zehra
  -
  17-02-2016 12:21:38 +1

  siz baba acı sı bilimyorunuz

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]