Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Ünite Yönetimi - Sayfa 3

Makale Sayfaları
Ünite Yönetimi
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5

Bölüm Yöneticisi:

“Bölüm yöneticisi olarak üç görevim var; a)Resmi anlamda ünitelerin stratejik plânlarıyla bütçelerini daha yukarıya yollanmadan benim onaylamam gerek, b)Yönetim kurulu üyeleri beni, ünitelerle ilgili bilgi edinmek için kullanırlar, c)Ağabeylik etmek”

Ulusal Müdür:

“Bizim halkla ilişkiler faaliyetlerimizin büyük avantajı, yabancı yatırımcı gibi değil, bulunduğumuz ülkenin şirketi gibi gözükmemizdir.”

Eleman:

“İşimiz çok dinamik oluyor ve ben işimi çok ilginç buluyorum, çünkü tüm şirketle ilgileniyorum.”

Yönetim Kurulu Üyesi:

“Biz işlere çok fazla müdahale etmek istemiyoruz. Üniteler arasında hakemlik yapıyoruz. Ünite yönetimi sisteminden çok memnunuz.”

Ünite Yönetimini Kuran Danışman:

“Bir dış danışman ünite yönetimi kurulurken çok yardımcı olabilir, hatta ‘olmazsa olmaz' diyebilirsiniz.”

C) Değişim ve Denge

Bu bölümde ünite yönetiminin çeşitli yönleri incelenmiştir. Ünite yönetimi âdemimerkeziyete ve girişimciliğe viteslenmiştir ve daha büyük bir etkinliği kolaylaş-tırmaktadır. Ünite yönetimi olgusu, değişen yönetim üsluplarıyla, şirket kültürünün odaklanması ve stratejik yönetimin yaraları gibi konularda çok iyi bir uyum içindedir. Bütün bunlar iş dünyasını çevreleyen ortamda yer almakta olan değişikliklere birer tepki niteliğindedir. Bu değişiklikler de şöyle sıralanabilir:

Toplumdaki yeni hayat biçimlerinin, normların, değerlerin ve kültürün piyasalara getirdiği değişiklikler, Teknolojide, ürünlerin nasıl tasarımlandığı, nasıl imâl edildiği ve nasıl dağıtıldığı konularında değişiklikler, ve bunların sonuçları yani daha kısa ömür döngüleri, Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki değişiklikler, Dünyadaki ticaret ilişkilerinde yeralan değişiklikler ve bunların dünya piyasalarında arz-talep piyasaları oluşturması. Bunlar şirketlerin daha büyük çapta değişikliklere yönelmesini gerekli kılmaktadır. Şirketler A durumunda B durumuna geçmek mecburiyetinde kalmaktadır.

Başarılı bir şirkette dengeler şunlardır:

Analize ve mantığa dayalı karar verme ile girişimcilik sezgilerine dayalı karar verme arasındaki denge, Yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarıya iletişim ve karar alma arasındaki denge, Merkeziyetle âdemimerkeziyet arasındaki denge, Şirket içi dünyaya ve dış dünyaya yöneltilen dikkat arasındaki denge, Kısa döneme ve uzun döneme yöneltilen dikkat arasındaki denge, Büyük çaplı ve küçük çaplı yaklaşımlar arasındaki denge. BÖLÜM2:

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]