Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Hafızalı Koltuklar Ve Aynalar

Hafızalı Koltuklar Ve AynalarGün geçtikçe artan otomobil çeşitleri ve en ucuz otomobil üretim yarışı, ki rekabet piyasasının bu koşulları gerektirmesi, sürekli yenilikleri ve farklı sistemleri zorunlu kılmıştır. Piyasaya sunulan her yeni otomobiller, estetik, motor yönetim sistemleri ve bazı güvenlik sistemlerinin yanında artık daha çok konfora yönelik yapıda üretilmektedir.

Ancak, geliştirilen yeni sistemler durduk yere ortaya atılmıyorlar. Çeşitli araştırma kurumları özellikle de üretici firmaların yaptıkları araştırmalar sonucunda, sürücülerin şikayetleri, istekleri ve beklentileri veri olarak toplanıp değerlendirilmekte ve üretilecek aracın yapısı hakkında ön fikir elde edilmektedir.

Hafızalı koltuklar ve aynalar bu tür bir araştırmanın sonucu olarak; aracın park edilmesi, geri hareketi gibi durumlarda veya aynı aileye mensup bireylerin kullandıkları aile otomobilinde farklı boy ve kilolardaki bireylerin sürekli olarak koltuk ayarı yapmaları yerine hafızaya alınmış ve sadece bir düğmeyle ayarlanan koltuklar ve aynalar geliştirilmiştir.

Sistemi oluşturan parçalar
 • Kumanda anahtarı

 • Uzaktan kumanda

 • Elektrikli koltuklar

 • Elektrikli dış dikiz aynalar

 • Sürücü koltuk modülü

 • Merkezi gözetim modülü

 • Sürücü kapısı modülü


 • Yolcu kapısı modülün' den oluşan hafızalı koltuk ve ayna sistemi, Sürücü koltuğu ile sürücü ve yolcu kapısındaki aynaların üç değişik konumda belleğe alınmasına ve istenildiğinde bellekten çağrılmasına olanak sağlar.

  Sürücü koltuğu modülü; Modül olarak isimlendirilen sistem beyni, istenilen koltuk konumlarını hafızasına alan mini bir elektronik kontrol ünitesidir ve koltuk altında bulunur. Ayna ve koltuk konumları belleğe alındığında veya bellekten çağrıldığında sürücü koltuk beyninden sürücü kapısı beynine veya merkezi kontrol modülüne mesajlar gönderir veya kendisi bunlardan mesaj alır.

  Sürücü koltuk modülü sürücü kapısındaki konum belleğe alma/bellekten çağırma anahtarlarının ve koltuk ayar anahtarının çalışmasına direkt olarak yanıt verir. Ayrıca geri vites lambası anahtarı sinyali eğer gerekli ise koltuk beyni tarafından değerlendirilir. Örneğin, araç geri vitese alındığında yolcu kapısındaki dış aynanın yatırılarak sürücünün göremediği ölü noktaları görmesine imkan tanınması, merkezi yönetim beynine sinyal gönderilmesi işlemi.

  Sürücü koltuğu modülü, 3 farklı koltuk konumunu hafızada tutar. Hafızadaki konumlar istenildiğinde silinip farklı konumlarda yeniden hafızaya alına bilmektedir.

  Sürücü kapısı modülü; Sürücü kapısı beyni (modülü) sürücü kapısı içerisinde yer alır. Ön ve arka elektrik camlar ile ayna ayarlama, istenen konumu belleğe alma/bellekten çağırma için kapıda bulunan anahtarların sinyallerini alır ve bu sinyallere yanıt verir.

  Sürücü kapısı modülü 3 farklı ayna (sol, sağ ve dikiz), ön ve arka cam sürücü ve yolcu) konum ayarını hafızaya alabilmektedir.

  Yolcu kapısı modülü; Bu modül yolcu kapısı ön iç tarafındadır. Çalışması sürücü kapısı modülü ile aynıdır.

  Merkezi kontrol modülü; Merkezi kontrol modülü torpido gözünün arkasında olup hırsızlık önleme alarm sistemi ile merkezi kilit ve çift kilitleme sistemi işlevleri arasında bir ara birim oluşturur.

  Elektrikli dış dikiz aynalar; Dikiz aynalarında bellek fonksiyonu için aynı konumu algılayabilen iki elektrikli ayarlama motoru ile iki ayarlı direnç vardır. Dış dikiz aynaları ilgili kapı modülü tarafından ayarlanır.

  Elektrikli koltuklar
  ; Koltukların her birinde beş adet elektrik motoru bulunur.Bunların her birinin işlevleri farklıdır.

  Koltuk konumları
 • Koltuk yatay ayarı

 • Koltuk yükseklik ayarı

 • Koltuk ön tarafı yükseltme ayarı/alçaltma

 • Koltuk arka tarafı yükseltme/alçaltma

 • Koltuk arkalığı yatırma

 • Bel desteği ayarı


 • Her bir ayar düzeneğinde (bel desteği hariç) bir ayarlı direnç bulunur. Buy ayarlı direnç elektrik motorunun dönüş yönüne göre direnci değiştirir. Elektrikli camlarda olduğu gibi motorların aşırı yüklenmesini önlemek için ısıl devre kesiciler kullanılır. Bel destek kompresörü ayarlama motoru direkt olarak bir anahtar ile çalışır ancak diğer motorlar sürücü koltuk modülü tarafından çalıştırılır.

  Koltuk ve ayna bellek anahtarları
  Koltuk ve ayna ayar anahtarları sürücü kapısındadır. Düğme sinyalleri, sürücü kapı modülü tarafından işlenerek bir grup veri olarak sürücü koltuk modülüne ve merkezi kontrol modülüne gönderilir.

 • Belleğe alma (memory) butonu

 • Bellek butonları


 • Uzaktan kumanda
  Merkezi kilit uzaktan kumandası bu konumda kullanılarak aracın kilidi açıldığında daha önce belleğe alınmış koltuk ve ayna konumlarının devreye girmesine olanak sağlar. Ayrıca uzaktan kumanda ile bagaj bölmesi kapağı kilidi açılır.

  Koltuk ve ayna konumlarının belleğe kaydedilmesi; En fazla üç, sürücü koltuğu ve dikiz aynası konumu belleğe kaydedilebilir. Bu işlem sürücü kapısındaki kumanda düğmeleri ile yapılır. Koltuk ve ayna konumlarının kaydedilmesi için önce kayıt düğmesine sonra da bellek düğmesine basınız. Kaydedilecek konum, sürücü kapısı modülü tarafından değerlendirilir ve bir dizi veri olarak sürücü koltuğu modülüne ve yolcu kapısı modülüne gönderilir. Bu aşamada sürücü koltuğu modülü sürücü kapısı modülü ve yolcu kapısı modülü ve sürücü koltuğu ve ayna motorlarına takılı bulunan ayarlı dirençlerin değerini kayıt eder.

  Veriler değerlendirildikten sonra modüller sürücü koltuğu ile dış ayna konumları ile ilgili bir dizi veriyi merkezi gözetim modülüne gönderirler ve bu veriler burada kaydedilir. Sürücü, merkezi zamanlama modülünden gelen sesli bir sinyal ile kayıt işleminin yapıldığını öğrenir.

  Koltuk ve ayna konumlarının bellekten çağrılması; Kontak “0” veya “1” konumunda iken, belleğe kaydedilmiş koltuk ve ayna konumlarının bellekten çağırmak için ilgili bellek düğmesine kısa bir süre basmak yeterlidir. Bu işlem yapıldığında kumanda düğmesi sürücü kapısı modülü belleğindeki istene ayara erişmek için gerekli sinyali gönderir ve sürücü kapısı modülü bu bilgileri değerlendirip merkezi gözetim modülüne iletir.

  Merkezi gözetim modülü de belli düğme için kaydedilmiş bilgiler işlenir ve birer veri grubu olarak sürücü koltuğu modülüne, sürücü kapısı modülüne ve yolcu kapısı modülüne gönderir.

  Sürücü koltuğu modülü, sürücü kapısı modülü ve yolcu kapısı modülü ayarlı dirençlerdeki kaydedilmiş direnç değerleri ile uyuşuncaya kadar sürücü koltuğu ve dış ayna motorlarını devreye sokar.

  Kontak anahtarı II konumunda iken, kaydedilmiş konuma erişene kadar kayıt düğmesine basılmalıdır. Eğer düğme erken bırakılırsa ayar işlemi hemen kesintiye uğrar. Bu güvenlik sistemi için araç hareket halinde iken otomatik koltuk ve ayna ayarı yapılmasını engeller.

  Kaynak: Obitet

  Facebook Google +1 Tweet

  Görüşün Nedir?

  Karakter Sayacı:
  0

  Site İletişim Bilgisi

  Telefon: 0536 686 91 70

  URL:http://www.turkcebilgi.org/

  Email: [email protected]