Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Yaralanmalar

Kaza ve yaralanma kavramları çoğunlukla birbirleri yerine kullanılmakta olup gerçekte birbirlerinden farklı anlamlar taşımaktadırlar. Kaza, önceden planlanmamış, beklenmeyen, ani olarak ortaya çıkan; yaralanma, hasar, insan/mal kaybı ile sonuçlanabilen ve önlenebilen bir olaydır. Kazalar yaralanma ile sonuçlanabilir veya kaza sonucu herhangi bir yaralanma meydana gelmeyebilir.

YARALANMANIN SINIFLANDIRILMASI

A- KASITLI YARALANMALAR
*Öldürme
*İntihar
*Savaş
*Tecavüz
*Çocuk, kadın, yaşlı istismarı
*Şiddet (okulda, aile içinde, vb)

B- KASITSIZ YARALANMALAR
*Ev kazaları sonucu meydana gelen yaralanmalar
*Düşmeler
*Yanıklar
*Boğulmalar
*Donmalar
*Zehirlenmeler
*İş yeri yaralanmaları
*Doğal afetler
*Sürücü/ yolcu yaralanmaları

YARALANMA NEDENLERİ

Yaralanmanın oluşmasında bireyin eğitimi, ekonomik durumu, psikolojik durumu, yaşadığı çevrede bulunan olumsuzluklar, kalabalık, gürültü, yanlış yapılaşma, araç trafiğinin yoğunluğu, yetersiz oyun alanı, dikkatsizlik vb. etkilidir. Ayrıca yaralanma nedenleri olarak aşağıda belirtilen başlıklar da önem taşımaktadır:

*Riskli davranışların bilincinde olmama
*Deneyimsizlik
*Risk alma davranışı
*Kişisel koruyucuların kullanılmaması
*Psiko-sosyal faktörler (ailede ve iş yerinde uyumsuzluk)
*Merak
*Güvensiz çevre

Genel olarak toplum yaralanmaların getirdiği ölümlerin ve ekonomik kayıpların farkında değildir. Oysa pek çok yaralanma önlenebilir niteliktedir. Toplumdaki bireylerin bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi bu noktada çok önemlidir.

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE YARALANMA SIKLIĞI

*Dünya sağlık örgütünün yaptığı araştırmalara göre her yıl 3.5 milyon kişi yaralanma ve şiddetten doğan sebeplerle ölmektedir.

*Tüm yaralanmalar içinde; motorlu taşıt yaralanmaları sonucu %16 diğer grup zehirlenme düşme, yangın, boğulma %54 sıklıktadır.

*Yaralanmaya bağlı ölüm olayları motorlu taşıt yaralanmaları %40, iş kazası %20, ev kazaları % 25 ve ateşli silah yaralanmaları %15 sıklığında gerçekleşmektedir.

YARALANMAYI ÖNLEMEYE YÖNELİK KORUMA YOLLARI

Yaralanma olasılığını hazırlayan faktörlerin saptanarak yok edilmesi yaralanma kontrol çalışmalarının en önemli öğesidir. Çağdaş sağlık anlayışında yaralanma kontrol çalışmaları; halk sağlığı, biyomekanik, mühendislik, davranış bilimleri, hukuk, güvenlik, tıp ve şehir planlama gibi bilimlerin bir arada çalışmasını gerektirmektedir.

Yaralanmaları önlemek için temel olarak üç tip korunma yönteminden bahsedilmektedir. Bunlar;

A- BİRİNCİL KORUNMA
Yaralanma olmadan önce gerekli çevresel ve bireysel tedbirleri almakla gerçekleşir .Otomobil kazalarını önlemek için trafik kurallarını geliştirmek ve uygulamak, tabancalara kilit sistemi yerleştirmek, halka bu konuda gerekli eğitimi vermek birincil korunma yolu olarak sayılabilir.

B- İKİNCİL KORUNMA
Bir yaralanma yada bir maruziyet olması ihtimaline karşın yaralanmanın meydana gelmesini engellemek veya ciddiyet derecesini azaltmak amacıyla alınan önlemdir. Bisiklet kullanırken kask takmak veya otomobil kullanırken emniyet kemeri kullanmak bu önlemlerden bazılarıdır. İlkyardım hizmetlerinin geliştirilmesi ikincil korunma kapsamında oldukça önemlidir. Yaralanmaya bağlı ölümlerin çoğu kaza yerinde olmaktadır. Yaralıya yapılacak hızlı uygulamalar yaralının hayatını kurtarır.


C- ÜÇÜNCÜL KORUNMA
Yaralanma meydana geldikten sonra fiziksel ve psikolojik etkilerini en aza indirmek için yapılan çalışmalar üçüncül korunmadır. Rehabilitasyon hizmetleri üçüncül koruma yöntemidir.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0