Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Koroner bypass ameliyatı nedir?

Göğüs ağrısına ve kalp krizine neden olan koroner arterlerdeki daralmalar belli bir seviyenin üzerine çıktığında kanın akışında engel oluşturur. Bu da kalbin yeterince beslenememesi ve dolayısıyla görevini tam anlamıyla yapamaması anlamına gelir.

Bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan cerrahi işleme koroner bypass ameliyatı denilir. Koroner bypass ameliyatının amacı; varsa göğüs ağrısını ortadan kaldırmak ve oluşabilecek bir kalp krizinin önüne geçmektir.

Her organ gibi kalbimizin de yaşamak ve görevini yapmak için kanla beslenmeye gereksin duyar. Kan, kalp kasımıza koroner arter adı verilen atardamarlar yoluyla gelir. Bilindiği gibi damar sertliği (ateroskleroz) tüm vücuttaki damar iç duvarında yerleşebilen ve yerleştiği bölgede darlıklara neden olan bir hastalıktır. Koroner arterler de damar sertliğinden önemli oranda etkilenir. Bunun sonucunda kalp kasının beslenmesi için tek kaynak olan koroner arterlerde daralmalar ve tıkanmalar oluşabilir. İskemik kalp hastalığı dediğimiz bu tablo kendini genellikle “anjina” adı verilen bir ağrı ile gösterir. Anjina her hastada olmamakla birlikte, genellikle bir kalp krizinin en önemli habercisidir. Bazen de hastalar hiç ağrı tanımlamadan da kalp krizi geçirebilir.
Göğüs ağrısına ve kalp krizine neden olan koroner arterlerdeki daralmalar belli bir seviyenin üzerine çıktığında kanın akışında engel oluşturur. Bu da kalbin yeterince beslenememesi ve dolayısıyla görevini tam anlamıyla yapamaması anlamına gelir. Bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan cerrahi işleme koroner bypass ameliyatı denilir. Koroner bypass ameliyatının amacı; varsa göğüs ağrısını ortadan kaldırmak ve oluşabilecek bir kalp krizinin önüne geçmektir. Böylece hastanın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve ömrünün uzatılması amaçlanır.

KİMLER KORONER BYPASS AMELİYATINA ADAYDIR?
Koroner arterlerin daralmalarında tedavi çin 3 seçenek söz konusudur. Bunlar; ilaç tedavisi, koroner balon anjioplasti (stent uygulamaları bu grup içinde düşünülür) ve koroner bypass ameliyatıdır. Hangi tedavi şeklinin seçilmesi gerektiğine, hastalığın durumu göre kalp cerrahı ve kardiyolog birlikte karar verir. Tedavi yönteminin seçiminde; hastanın genel durumu, koroner arterlerin yapısı ve kalbin kasılma gücü gibi bir çok faktör etkili olur.

AMELİYAT NE KADAR SÜRMEKTEDİR?
Ameliyat süresi yapılacak bypass sayısına ve varsa ek işlemlere bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık 4 saat kadar sürer.

KORONER BYPASS AMELİYATLARINDA KLASİK YÖNTEM NEDİR ?
Koroner bypass ameliyatlarında bu gün için en yaygın kullanılan yöntemdir. Ameliyat öncesi hasta genel anestezi ile tamamen uyutulur ameliyat safhasında herhangi bir şey hissetmez ve ağrı duymaz. Ameliyatı yapan cerrah kalbe erişebilmek için göğüs kemiğini yukarıdan aşağıya doğru özel bir cihazla keser. Daha sonra kalp ve akciğer kan dolaşımı özel hatlarla kalp-akciğer makinasına bağlanır. Açık kalp ameliyatı da denilen bu yöntemde kalp bir süre durdurulabilir, bu safhada kalp ve akciğerlerin görevini bu cihaz üslenir. Cerrah kansız ve hareketsiz hale gelen kalpde istediği işlemi yaptıktan sonra kalbin tekrar çalışmasını sağlar. Daha sonraki aşamada kalp-akciğer makinasıyla kurulmuş olan bağlantılar ortadan kaldırılır, kesilmiş olan göğüs kemiği özel çelik tellerle dikilerek eski durumuna getirilir.

“MİNİMAL İNVASİF “ KORONER BYPASS CERRAHİSİ NEDİR?
Hastalara daha az travma ve daha kısa sürede iyileşme demek olan minimal invesif yöntemler ancak belli şartlarda uygulanabilir. Hastanın yapısı, ek hastalıkların bulunup bulunmaması, herşeyden önemlisi tıkalı damarın yeri ve sayısı bu yöntemin seçiminde etkili rol oynar. Genellikle kalbin ön inen dalındaki (kısaca LAD olarak bilinir) darlıklarda uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemlerden birisi olan ve “küçük kesi” olarak bilinen işlemde, sol meme altında 5-6 cm'lik bir kesi ile ameliyat gerçekleştirilir. Ameliyat çalışan kalpde gerçekleştirilir ve tüm işlemler bu küçük açıklıktan yapılır. Erken iyileşme ve kısa süreli hastane yatışı nedeniyle cazip bir yöntem olmakla birlikte, görüş alanının kısıtlı olmasına bağlı olarak koroner bypass için kullanılan meme atardamarının yeterli kalitede hazırlanamaması gibi dezavantajları da bulunur.

KALP-AKCİĞER MAKİNASI KULLANILMADAN (POMPASIZ) KORONER BYPASS AMELİYATI NEDİR?
Pompasız yöntem olarak da bilinen bu ameliyatlarda cerrah işlemi çalışan kalpde yapar. Bu nedenle bu ameliyatlar açık kalp ameliyatı değildir. Dolayısıyla klasik yöntemde kullanılan kalp-akciğer makinasının bir çok olumsuzlukları ortadan kalkar.
Pompasız yöntemde kalbin görevini üstlenen bir cihaz olmadığı için kalp vücudun ve özellikle de beyinin gereksinimi olan kanı işlem esnasında pompalamaya devam eder. Bu nedenle kalbin pompalama gücünü önemli derecede etkileyen hareketlerden kaçınmak gerekir. Bu cümleden de anlaşılacağı gibi kalbin arka duvarını besleyen damarlara, bu yöntemde her zaman ulaşabilmek mümkün olmamaktadır.
Pompasız ameliyatlarda kalbe erişim klasik yöntemde olduğu gibi göğüs kemiği yukarıdan aşağıya doğru kesilerek veya sol meme altından küçük kesi ile de olabilir. İşlemi gerçekleştirebilmek için bypass yapılacak koroner arter bölgesi özel bazı aletlerle (stabilizatör) hareketsiz duruma getirilir, böylece cerraha kısmen hareketsiz bir alan sağlanır.

KORONER BYPASS CERRAHİSİNDE KULLANILAN GREFTLER NELERDİR?
Bilindiği gibi koroner bypass işlemi darlık olan arter bölgesinin arkasına yeni bir damarla kan götürmek demektir. Darlığın arkasına yeterli kan taşımak için kullanılan bu yeni damara “greft” adı verilir.
Greftler hastanın kendi atar veya toplar damarlarından hazırlanabilir. Atardamarlardan (arter) hazırlanan greftlerin, toplardamarlardan (ven) hazırlanan greftlere göre daha uzun süre açık kalma gibi bir avantajı vardır.

EN SIK KULLANILAN GREFTLER:
İnternal mammarian arterler (meme atardamarları): Uzun süreli açıklık oranı nedeniyle koroner arter cerrahisinde en sık kullanılan grefttir. Meme atardamarı göğüs duvarının iç kısmında, akciğerlere bakan yüzünde, göğüs kemiğinin iki yanında yukarıdan aşağıya doğru seyreder.
Radial arter (kol atardamarı): Atardamar greftleri arasında ikinci sıklıkla tercih edilendir. Ön kolumuzda biribirine paralel 2 atar damar mevcuttur. Bunlardan biri radial, diğeri ise ulnar arterdir. Bir çok insanda radial arter olmasa bile ulnar arter ön kolun ve elin kanlanması için yeterli olur. Bu nedenle uygun hastalarda radial arter greft olarak kullanılabilir. Doktorunuz ameliyat öncesi yapacağı basit bir testle radial arterin kullanılıp kullanılmayacağına karar verebilir. Radial arterin greft olarak kullanıldığı hastalarda ameliyat sonrası en az 6 hafta ilaç kullanımı gerekir.
Safen ven (bacak toplardamarı): Koroner bypass cerrahisinin ilk dönemlerinden beri kullanılır. Açık kalma oranı atardamar greftlerine göre daha düşüktür. Ancak arteriyel greftlerin her hangi bir nedenle kullanılamadığı durumlarda veya 4 ya da daha fazla damara bypass gereksinimi olduğu durumlarda hastalarda toplardamar greftleri de kullanılabilir.

AMELİYAT SONRASI BAKIM
Hasta yaklaşık 4 saat süren ameliyattan sonra yakından izlenebilmek ve gerekli monitörizasyonun yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınır. Burada aynı zamanda ameliyat sonrası erken dönemde hasta için gerekli olan solunum desteği de sağlanır. Bu amaçla hasta ağzına yerleştirilmiş bir boru yoluyla solunum cihazına bağlanır. Ayrıca kol ve boyunda bulunan serum hatları ve kablolar yoluyla gerekli tedavi ve takip yapılır. Bunlar şaşırtıcı, belki de ürkütücü gelebilir ancak tüm kalp ameliyatı geçiren hastalarda uygulanan ve hiç bir zaman durumunda olumsuzluk olduğu anlamı taşımayan bu cihazlar yalnızca yakın takip ve güvenlik için uygulanır. Yoğun bakımda kalış süresi ortalama 2 gün kadardır. Bu süre ameliyatın türüne ve tedavinin şekline göre uzayabilir. Yoğun bakımda kalış süresinin uzaması her zaman olumsuzluk işareti değildir. Daha güvenli şartlarda takip ve tedavi amaçlanır.

İYİLEŞME DÖNEMİ
Koroner bypass ameliyatlarından sonra tam olarak iyileşme dönemi 2-3 ayı bulur. Hastanın iyileşme durumuna bağlı olarak 3 ile 8 hafta sonra araba kullanmaya başlanabilir.
Cinsel aktivite içinse 3 ila 6 haftanın geçmesi beklenir. Büro işiyle uğraşanlar 4 ila 6 hafta içinde görevlerine dönebilir. Fiziksel güç isteyen işte çalışanların ise işe dönmek için 12 haftayı beklemeleri gerekir. İşe dönüş zamanı ve diğer aktivitelere başlama hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Bu nedenle ilk kontrolunuzda (ameliyattan sonra 1. ayda) doktorunuz daha kesin bilgiler verebilir.

KORONER ARTER HASTALIĞINDAN KORUNMA İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Özellikle ameliyat olmuş hastalar için daha fazla önem taşır. Koroner bypass sonrası yeniden hastalık gelişmesi riskini en aza indirmek için hastanın yaşam tarzında önemli değişiklikler yapması gerekir. Bunlar, sigaranın bırakılması, düzenli egzersiz, fazla kilolardan kurtulma, kan kolesterol seviyesinin düşürülmesi, şeker hastalığının ve yüksek tansiyonun kontrol altına alınması, uygun diyet, gerekli ilaçların kullanımı ve düzenli aralıklarla doktor kontroludur.

Facebook Google +1 Tweet

41 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 Çilem
  -
  28-10-2008 17:39:09 +10

  mrb benim annem yaklaşık 10 gün önce anjuyu oldu ve 6 tane damarının tıkalı olduğunu öğrendik.en önemli üç damarı tıkalıymış..ameliyat önerildi.koşuyolunda olcak...ama çok korkuyoruz ve kaygılıyım...siagara içiyodu daha önce ama son üç aydır içmiyor umarım bunun katkısı olur...napalımmmm bypass olması doğrumu şuanda.

 2. #2 murat
  -
  01-11-2008 22:30:37 -6

  slm babam icinde bypass ameliyati denildi ilk kez olacak ama olup olmamasinda emin degiliz acikcasi kendiside istemiyor. Biraz önce bi yorum okudum arkadas bi ottan bahsetti otun adi nedir acaba onuda yazsaydiya en azinda bu amelliyati olmasi gereken hastalara bi öneri olurdu o arkadas bu yziyi okuyorsa lütfen otun adini biran önce yazsin

 3. #3 selen
  -
  18-01-2009 10:44:02 +11

  Sevgili Arkadaşlar,
  Kalp krizi geçirilmeden damarlardaki tıkanıkların tespit edilmesi bir şans. Bu şansı iyi değerlendirmek gerekir. 3 Damarın tıkanıklığında tıkanma dereceleri ne kadarsa kalp krizi riskide o kadar artar. Eğer doktorunuz ameliyatı gerekli görüyorsa, ameliyat olunması şarttır. Kalp krizi geçirdikten sonra kalp kasları zayıf ve yorgun olduğundan ameliyattaki risk fazlalaşır. Olası bir kalp krizinden sonra hasta hayata döndürülse bile, bunun hastada ne kadar sekel bırakabileceğini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Tıp, kalp hastalıkları konusunda çok iyi gelişmelere sahip. Koroner anjio yapılırken damarlardaki tıkanıklıkların derecesine göre, balon ve stent uygulamaları yapılmaktadır. Fakat çok ileri tıkanıklarda ameliyat zorunludur. Ameliyat olunması gerekli deniliyorsa, doktorunuza güvenmiyorsanız, konunun uzmanı diğer doktorlarada danışmanızda yarar var. Bitkilerle tedavi belki yararlı olabilir ama bunların henüz uygulamaları bilimsel araştırmalarla kanıtlanmamıştır. Ameliyat kararı almak ve bu karara alışmak çok zor ama eğer ameliyat olmanız gerektiği halde olmuyorsanız, ameliyat riskinizden çok daha fazla bir risk alıyorsunuz demektir...

 4. #4 emre
  -
  13-11-2009 22:58:20 +4

  arkadaşlar benim babamda oldu 6 tane damarı değişti ameliyat çok başarılı geçti..ama şimdide babamda emeliyata bağlı depresyon meydana geldi,uykusuzluk iştahsızlık,yorgunluk,,bunlar normal olduğuna inanıyorum..çünkü ben kendimde oldum açık kalp ameliyatı ama tabi ben böle sorunlarım olduysa bile hatırlamıyorum...

 5. #5 gonca
  -
  14-05-2011 17:15:06 +11

  mrb dedem 61yaşında 45 gün önce kapl ameliyatı oldu.son 2 buçuk haftadır gögüs kafesinin ordaki agrıları fazlalaştı bunun sebebi nedir? nasıl bir önlem almamız gerekir.şimdiden tskkr ederm...

 6. #6 hcrfth
  -
  11-08-2011 22:28:04 -2

  slm benim babam iki gün önce açık kalp amaliyatı oldu şimdi durumunun iyi olduğunu söylüyorlar endişelenecek bir şey yok bence hayatadaha sağlıklı devam etmesi için önemli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda cerrahlarımızagüveniyorum ...şimdiden teşekkürler

 7. #7 mehmet
  -
  09-11-2011 15:02:59 +2

  mrb bende sıklaşan ve geçmeyen ağrılar nedeniyle hastaneye gittiğimde bypass olmam gerektiği söylenildi 3 ay öncede kalp krizi geçirdim yaşımın 19 olması nedeniyle ailem çok şaşırdı sigara kullanmıyorum ankara başakent hastanesindeki doktorum en kısa sürede olmam gerektiğini her geçen zaman benim için bir risk olduğunu söyledi açıkçası korkuyorum bilen arkadaşlar bi yardımcı olaurlarsa sevinirim bunun riski ne kadardır bypass olmak zorunda mıyım bi yardımcı olurlarsa sevinirim teşekkürler

 8. #8 Erdem ÇEKİLMEZ
  -
  12-11-2011 21:21:32 -1

  13 Nisan 2011 Koşuyolu Kalp Damar hastanesinde efora girdim sonuçlandıramadım hemen acile ordan anjiyoya girdim 3 damar tıkalı %90 acilen ameliyata alındım 5.5 saat süren bir operasyon sonucu sağlığıma kavuştum ekip şefi Sayın Uzm.Dr.Ali FEDAKARA ve ekibine fedakarane çalışmalarından ötürü sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade ederim.

 9. #9 gulnur
  -
  04-02-2012 16:31:15 -1

  benım babam kalp amelıyatı oldu 2 ay oldu işi demir dograma sizce ne zaman çalışmaya başlayabilir

 10. #10 erol
  -
  04-03-2012 13:35:22 -3

  Benim babam yaklaşık iki ay önce ameliyat oldu ve şimdi bir sorun var diyorlar geçirilmiş by pass ameliyatı nedeniyle sekonder diye bişe bu ne acil cup verirseniz sevinirim şimdiden tşkler

 11. #11 ibrahim doğar
  -
  27-03-2012 12:22:59 +3

  slm arkadaşlar benim kayın pederim bir kalp ameliyatı ve 3kezde anjiyo oldu ve şimdide anjiyo yapıldı ama damarları açamadılar ve tekrar yarın sol koldan girilerek anjiyo yapılacak doktorları risk var demişler risk ne kadardır masada kalma tehlikesi varmı bilen mutlaka cevap yazsın

 12. #12 Bypas
  -
  Ahmet
  -
  04-04-2012 10:33:37 +9

  Benim babam 65 Jaşinda ve kalp krizi geçirdi ve doktorlar anju dedi simdik de bypass olması lazım sizce birsey olur mu ve çok sigara ici yor doktor dedi ki jatak da öle bilir

 13. #13 bypass
  -
  mine
  -
  10-04-2012 16:43:07 -2

  yarından sonra babam olacak annem 4 cocugum var rıskı varsa bole devam etsın demıs doktorlar yok demıs ama ıllakı olur Allah herkese şifasını versin.. ve kalp ihmale gelmez en iyi bilgiyi edinmeye bakın.. Allah yardım etsin

 14. #14 ÜRÜNLERİ ÇOK ETKİLİ
  -
  İhsan
  -
  23-04-2012 09:37:07 -11

  SLM. ÖNCELİKLE BENİM YAKIN DAN TANIDIĞIM BİRİN DEN BAHSEDECEĞİM 4 DAMARIN 3 TANESİ %100 TIKALI ANA DAMAR %70 TIKALI İDİ 4 KUTU KİBARLI PANANAX KULLANDI KONTROLE GİTTİĞİNDE %100 TIKALI OLAN 3 DAMAR TAMAMEN AÇILDI ANA DAMAR %40 ORANINDA AÇILDI ŞUAN HALEN KULLANIYOR BELKİ BİFAYDAM DOKUNUR DUA ALIRIM ÜMİDİ İLE PAYLAŞMAK İSTEDİM.BU ARADA ÜRÜN ALDIĞI BAYİNİN TELEFONU xxx ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN..!

 15. #15 açık kalp ameliyatı
  -
  ismail
  -
  04-06-2012 20:53:47 +5

  ben de yaklaşık 35 gün önce ameliyat oldum.ameliyatım alman hastanesinde oldu .hamd olsun gün geçtikçe dahada iyiye gidiyorum.memleketimizde bu tür ameliyatlar çok başarılı bunun için endişelenmeyin Türk doktorlarına güvenin Tabiki önce Allah a .ameliyat olanlara acil şifa dilerim

 16. #16 bypass
  -
  GUEST
  -
  03-08-2012 10:01:23 +1

  BENİM BABAM BYPASS AMELİYATI OLACAK FAKAT KALP KRİZİ GEÇİRELİ 15 YIL OLDU.ŞİMDİYSE DAMARLARI TIKANDI ,BABAMIN DOLU OLAN DAMARLARDA DEĞİLDE BOŞ OLAN DAMARLARLARDA PROBLEMİ VAR .5 TANE
  DAMARDA İŞLEM YAPILACAK.YARDIM EDİN

 17. #17 kibarli pananax
  -
  sevil inel
  -
  28-01-2013 23:10:56 -1

  [quote name="İhsan"]SLM. ÖNCELİKLE BENİM YAKIN DAN TANIDIĞIM BİRİN DEN BAHSEDECEĞİM 4 DAMARIN 3 TANESİ %100 TIKALI ANA DAMAR %70 TIKALI İDİ 4 KUTU KİBARLI PANANAX KULLANDI KONTROLE GİTTİĞİNDE %100 TIKALI OLAN 3 DAMAR TAMAMEN AÇILDI ANA DAMAR %40 ORANINDA AÇILDI ŞUAN HALEN KULLANIYOR BELKİ BİFAYDAM DOKUNUR DUA ALIRIM ÜMİDİ İLE PAYLAŞMAK İSTEDİM.BU ARADA ÜRÜN ALDIĞI BAYİNİN TELEFONU xxx ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN..![/quote]
  merak ettim kibarli paanax yazip baktim googel ama cok secidi var hangisini kullnmamiz lazim

 18. #18 gunduz
  -
  zeynep
  -
  14-04-2013 21:06:17 0

  Benim babam baypas ameliyati oldu daha birinci yogun bakimda onu kaybettim cokca kalp kirizi geciren hastalarin baypasta olme riski cokdaha fazla eyer hastaniz cok kez kalp kirizi gecirdiyse birakin yakininizi kestirmeyin tertemiz kesilmeden ruhunu teslim etsin yada bitkisel ilaclar arastirin ben bugun dusunuyorum ben babami o ameliyata gondermezdim diyorlar ozaman oyle demezdin ben rabbime inan bir insan olarak benim babam ameliyat olsada olmasada vadesi bitmisti bacimi ameliyat ettirseydim celiskisine dusmezdim

 19. #19 kalp krizi
  -
  murat
  -
  02-05-2013 20:43:02 +2

  merhaba benim babam 5 gün önce kalp krizi gecirip anjio yapıldı fakat anjiolarla acılmayan damar için ameliyat yapıldı ameliyattan 10 saat sonra babamla konustum sonra solunummunu kaybetti ve suanda makinaya bağlı yoğun bakımda yatıyor bu olay ameliyattan sonra olan normal birseymidir yoksa kötü birseymidir doktorlar kalbiyle alakalı bir sorunu kalmadığını fakat ciğerlerinin yeterince solunum yapmadığı için bu sekilde bilinci kapalı bir sekilde yatıyor diyor bir bana biraz yardımcı olursanız sevinirim cok sıkıntıdayım lütfen yardımcı olun

 20. #20 damar tıkanıklığı
  -
  ali cihangir eren
  -
  14-05-2013 10:46:55 +2

  kadaşlar,bende 2000'de ameliyat oldum.4 damarım baypas edildi.şu an çok iyiyim.sağlığınızı düşünüyorsanız kesinlikle sigara içmeyeceksiniz.kalbin tek düşmanı sigaradır.birde damarlarınızı açmak istiyorsanız,aşağıda yazacağım bitkisel karışımı uygulayın.kesin ve net sonuç alırsınız.

  1-karabaş otu(7)adet---2-karanfil(10)adet---3-çubuk tarçın(1)adet.
  2 su bardağı suyu demliğe boşaltın ve yukardaki adetleri suyun içine atın.15 dakika kaynatıp,2 çay bardağına süzün.1 bardağını o gün,2.ci bardağını öbürsügün için.3.cü gün tekrar iki bardak yapın ve böyle 3 ay devam edin.aç-tok fark etmez.o gün içerisinde içilecek.denenmiştir.%95 olan 4 damarın tıkanıklığını %25'e indirmiştir.

 21. #21 neden sıklaştı
  -
  ömer
  -
  24-07-2013 14:17:00 0

  arkadaşlar ben 1 ay önce baypas oldum yaşım 35 benim anlamadığım birşeyvar bu baypas olayı neden bukadar çoğaldı şimdi belin ağrısa kalbine bakıyolar ne iş anlamadım önceden buinsnlar baypassız nasıl iyileşiyodu bana birisi açıklasın baypasdan önce benim birşeyim yoktu rutin bir konturole gittim bana 4 damarın daralmış denildi hemen baypas yapacak birşey yok neler oluyo arkadaşlar ha birde bu göğüs iyileşmesi ile bilgisi olan yassın

 22. #22 baypas olanlar yassın
  -
  ömer
  -
  24-07-2013 14:23:25 +2

  arkadaşlar baypas olan arkadaşlar bu süreçidaha iyi biliyorlar eyer yazarlarsa memmun oluruz mesala ben 1 ayoldu ameliyat olalı 1 aylık süreçte uykusuzluk sitres ağrı yaşadım ama bunlar şuan azaldı yanlız bu göğüs kemiği nezaman iyileşir onu merak ediyorum

 23. #23 kalp ameliyatı
  -
  rıdvan
  -
  09-09-2013 16:45:27 +1

  Dedem ilk hastaneye kalbim orada sızı var diye hastanaye gitti sonra 2 gün sonra dedemin iki tane kalbindeki iki damar tıkanmıştı.biz bunun için ne yapmalıyız bize ameliyat dendi biz bunun için ne yapmalıyız ?

 24. #24 .
  -
  hemsire
  -
  15-10-2013 02:45:23 +1

  oncelikli hepinize gecmis olsun. ridvan bey dedeniz ameliyatini oldu mu?ben anjio hemsiresiyim. bypass denildiyse olmalidir. ama damarn darlik olan yerin konumuna gore riskli balon stent islemide yapilabiliyor.bu sayede hasta ameliyattan kurtuluyo.anjio raporunu gorursem daha net konusabilirim .simdilik bunlari soyleyebilirm

 25. #25 bay pass
  -
  suzan
  -
  15-11-2013 06:15:46 +1

  slm arkadaslar benim babam 64 yasinda birden rahatsizlandi bizde usutme diye sandik doktora goturduk.babami acil hastaneye aldilar,7 gun icinde anladilar ki kalbi damarlari tikali,kolundan once denediler olmadi damar acilmadi hemen acil ameliyat dediler yoksa yasamiycak bizde dusunduk ayleyce karar aldik olsun dedik ve bu ameliyat gerceklestirildi 3damar dediler sonra 2 cikti ama ameliyattan sonra oksuruk basadi ve haliya oksuruyo gece uyku yok yorgunluk var stres ama dediler bu normalmis 6 ay sonra biseysi kalmaz

 26. #26 by pass
  -
  halil
  -
  20-11-2013 17:26:32 +1

  ben 2 ay önce koroner by pass ameliyatı oldumameliyatım çok başarılı olduilk hafta uykusuzluk buna bağlı stresyan yatamadığım için uyuyamiyordum yorgunluk göğüs ağrısı hala var boyun ağrıları eğilememe bunlar zamanla geçdi kan curultucu mide koruyucu kolestrol ve kalb düzenlici hap kullanıyorum hala göğüs kemiklerimde ağrı var herkese acil şifalar temenni ederim

 27. #27 Kalp krizinden babami kaybettim:(
  -
  Gul
  -
  14-12-2013 13:16:10 0

  Babamda şeker vardi yillardir, kalp damarlarinda hasar yapmis seker, 6 ay once bypass olmasi lazim dedi dr. Seker d'en yaralari kavusmaz diye yaptirmzk istemedik. 67 yasindaydi babam. Ve 6 au sonra kalp kirizinden kaybettik:((( 20 kasim da daha 3 hafta oldu kaybedeli, cok aci cektigimden hep acaba diorum amaliyati olsamiydi hep acabalarla yasiyorum.

 28. #28 gül'E
  -
  deniz
  -
  17-12-2013 10:04:20 +2

  bende babamı kalp ameliyatı sonucu kaybettim ameliyattan 4 gün sonra üstekil herşey çok başarılı geçmişken hastaneden taburcu olacagı gün bir anda vefat etti babam:( ama olsada vefat edecekti bu ameliyatı olmasada amcam ameliyat olmadıve 49 yaşında vefat etti babam 63 yaşında ameliyat oldu ve dedikki eger ameliyat olmazsan amcam gibi allah korusun ölürsün derken babam ameliyatın4. günü vefat etti bunun acabası öylesi böylesi yok taktir allahın ecel gelmişse vade yetmişse baş agrısı bahane ne kadar dogru bir söz!!! sadece allaha dua etmekten başka yapacak bişe yok!

 29. #29 amaliyattan sonra babmı kaybettim
  -
  münevver
  -
  27-03-2014 13:34:21 -1

  ben babamı 26/02/2014 tarihinde kalp amaliyatı sonrasında kaybettim.amaliyat çok başarılı geçti dediler.5.gününde taburcu tarihi yaklaşmıştı vefat etti.71 yaşındaydı.yaşından dolayı kalkamaz dedik şekeride vardı doktorlar hiçbir sorun olmayacağını söyledi.bizi inandırdılar.acil amaliyat olası lazım kalp krizi geçirme teklikesi var dediler.kalpten hiçbir sıkıntısı yoktu hep midem ağrıyo şişiyo ayaklarım şişiyo derdi.canım babamı kaybettik.allah a inanmasak acılar daha da dayanılmaz olurdu demekki vadesi orda yetti babamın nur içinde yatsın babam genede çok acı veriyor insana acaba amaliyat ettirmesek nasıl olurdu demekten kendimizi alamıyoruz.

 30. #30 Kalp damarlari tikali
  -
  Hüsam Tunc
  -
  02-04-2014 21:52:24 0

  Selam arkadaslar,

  Dedemin ( 80) yasinda malesef 4 Tane kalbe giden damari tikanmis anjiyo sonrasi damarlar acilmadi
  Doktorlar ameliyat olmasini söyledi. Benim sorum 80 yasinda bir insan icin ne kadar riskli bu ameliyat?? Cevap gelirse sevinirim

 31. #31 ana damar tikali
  -
  sevgi
  -
  12-04-2014 17:14:12 +2

  Mrb babam 55 yasinda 7 ay once kalp krizi gecirdi.tikali 3 damardan ikisine stent taktilar ama oteki yuzde 70 tikali ana damar oldugu icin stent takilmiyo.ameliyat olmasi gerekiyomus.ist.en iyi doktorlara gitti ama onlarda kalp damarlari cok ince oldugu icin ameliyat cok tehlikeliymis.suan bitkisel ilaclarla o tikali ana damari acmaya calisiyo.ne yapmamiz gerekiyo.lutfen yardimci olun.

 32. #32 baypass
  -
  yasemin sen
  -
  06-05-2014 17:49:49 +2

  Benim babam da baypass olucak fakat butun damarlaryuzde 80_90 tikali oyundada sah damari tikaliymis ve biz ne yapicaz bilmiyoruz babab olucamdedi ve yarin ameliyari var ya iyi olucak yadasini dusunmek istemiyorummm yuce rabbim bize yardim etsin kalpde yuzde 30 calisiyor korkuyorum olsa bi dert olmasa bi dert dua edin o,urmu babam icin dayanamam ben

 33. #33 bypass
  -
  sokratis
  -
  12-05-2014 18:14:43 +2

  slm benim yakınım şu an oluyo 6 saatir ameliyatta ölüm tehlikesi varmı acaba

 34. #34 baypas
  -
  [email protected]
  -
  23-05-2014 18:07:41 +1

  Esim yaklasik 4 ay once baypas ameliyati gecirdi sol kolunda boynunda devamli ayri var yemeklerden hic tat alamiyorum diyor bunlar normalmi bilgi verirsenicz sevinirim

 35. #35 aanemi kaybetim
  -
  nejla
  -
  07-06-2014 07:41:12 +1

  sannem antepte ameliyat oldu altı damar kapalıydı anju oldu damarlar açılmadı baypas ameliyatı olunca geçer dediler.ameliyattan sonra 9saat sonra uyandı. ve su yoğurt yedi gece saat 4 gibi kaybettik. yaptırmasaydık düzebilirmiydi şuan çok kötüyüm.

 36. #36 kalp
  -
  sureyya
  -
  18-06-2014 09:10:06 0

  yurtdisinda yasiyorum fakat buradaki burosurler fransizca bana turkce lazim nasil bula bilirim tesekkurler

 37. #37 özel hastahaneler para beni para için baypas eti
  -
  saffet arzı
  -
  30-06-2014 22:07:56 +1

  8 mayıs 2014 tarihinde medikal park hastanesine acilden göğüs ağrısı şikayetiyle geldim anjuyo işlemi yapıldı tek damarımın tıkalı olduğu ve sitent takılamayacağibaybas olmazsam kısa zamanda kalp krizi geçireceğim sölendei ve ikna edildim hemen baypas ameliyatına alındım çok zor günler yaşadım özellikl eilk onbeş gün daha sonra bir devlet hastanesinin kalp doktoruna anjuo cd incelettim bana bendeki tıkanıklığın sten takılarak çok rahat çözüle bileceğini baypas ameliyatını tamamen keyfi yapıldığını söyleyince şok oldum bu arada daha 38 yaşıdayım buradan para için insan hayatını hiçe sayan tüm doktorları lanetliyorum

 38. #38 bypasss
  -
  canan
  -
  02-07-2014 01:43:25 0

  yaa babam cuma gunu bypass amelıyatı olucak ve cok korkuyorum onu kaybetmekten lutfen amlıyatı olumlu gecen yokmu

 39. #39 baypass oldum. 4. damarım degişti. kalpte sorun yok.
  -
  kadir kürtül
  -
  08-07-2014 15:36:07 +1

  ben 10.9.20013 günü amaliyat oldum.k.maraş yeni şehir devlet hastanesinde.amaliyatım başarılı geçti.hocamdan allah razı olsun.benim bacağımdan alınan damarı alırken çok tarişi edildi.dikişi yapan görevlilerden bir iyi dikici. ikincisine allah düşürmesin. üçüncüsü ise nispeten. benim esas derdim 10 aydır namaz kılıyor şekilde oturamıyorum.28 gün fizik tedaviye gittim. diz üstü kaslarım biraz gevşedi.yalvarıyorum ben nasıl yere otururum kadir kürtül

 40. #40 GÖGÜSTE YANMA VARSA
  -
  NEŞET ULAVUR
  -
  13-09-2014 15:03:07 +2

  GÖGÜS KAFESİNDE YANMA VARSA ,MUTLAKA KALP DAMARLARININ BİR KAÇI KAPALI VEYA TIKALIDIR,KALP KRİZİ GEÇİRMEDEN BİR AN ÖNCE ,AMELİYAT OLUN ,BAŞKA BİR YOLU YOK,TIKANAN DAMARLAR YİNE DURUYOR,BUNLARIN YERİNE BACAKTAN ALINAN DAMARLARI EKLİYORLAR,,DOKTORLARA ALLAH KOLAYLIK VERSİN,,BİR HAFTA OLUYOR AMELİYAT OLALI,,

 41. #41 İHMAL İLGISIZ
  -
  NEVIN
  -
  10-06-2015 22:49:29 +1

  Sayın hocam babam 18 mayıs'da KARABUK OZEL HATANESINDEERDEM CETIN TARAFINDAN bypass amılıyatı oldu 2bucuk saat surdu bıze herhangı bır acıklama yapılmadan o gun bekledık 19 mayıs oldu fakat Dr'la gorusmek ısdedıksede her sordugumuzda Dr'un vızıtte oldugunu bızımle gorusecegını soyledıler fakat bız Dr falan gormedık malesef o gun gelmedıgını resmı tatıl oldugu ıcın gelmedıgını soyledıler o zaman asımında baban vucudu ellerı kolları sısmeye basladı 20 hazıran oldu Dr aracı yasın denen kısıden haber gonderıoyo pakreasının ıntıhap oldugunu soylemıs ogun bekledık sonra 21mayıs oldu halen babam gıttıkce kotuye gıtını goruyoruz sonra ERDEM CETIN DENEN Dr aksam saat 5 sıralarda burda yapabıleceyımız bısey yok sızı Ankara Gazı hastanesıne odanız herseyınız hazır deyıpKarabuk devlet hastanesınden cıkısımızı yapmamızı fakat bu zaman zafında babam 2bucuk saat yogun bakımdan cıkmıs havasız okjısensız sevkedılmeyı bekledık sonra Karabuk hastanesınden Ankara 3saatde Ankaraya gıtmesı sonra bıze boyle hasda gelecegını solemedıler bız kabul etmeyız dedıler bızde nolcak sımdı dememız babam burda mı duracak dememız hemen apar topar babamı kretık yogum bakıma aldılar tahlıl falan tahlılınde amılıyat esnasında fazla okjıjen verılmedıgını bu esnada 4 onemlı organları zarar gordugunu pakreas olmadıgını soledı fakat durumunun kretık oldugunu herseye hazırlıklı olun demesı bızı yıktı hacam bu ıhmal deyılde ne sorumsuzluk deyılmı ılgısızlık deyılmı MALESEF BABAM HAYATINI KAYBETTI yogum bakımdan cıkamadıcevap yazarmısınız KIYMETLI BABAM BENIMMMM

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]