Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük
 • Zulfa Otu

  Hyssopus officinalis L supsp. Angustifolius (Bieb.) Arcangeli (Labiatae). 20-40 cm. Yükseklikte, tüylü, çok yıllık, mavimsi çiçekli bir bitki. Yaprakları, nane gibi çorbalara koku ve tat vermek için kullanılır. (Gümüşhane, Erzurum)...

 • Zakkum

  Nerium oleander L. (Apocynaceae) 6 metreye kadar yükselebilen, kışın yaprak dökmeyen, pembe veya kırmızı çiçekli bir bitkidir. Dere yatakları ve yol kenarlarında yetişir. Zehirli bir bitkidir. Ağı çalışı, ağı çiçeği, ağı dalı, ağu, avu, ayan, fattak, kan ağ, zekkum da de...

 • zambak

  Zambakgiller familyasından, soğanı pullu, dik gövdeli, güzel ve iri beyaz çiçekli, 1 metreye kadar yüksekliğe ulaşabilen, çok yıllık bir süs bitkisi (Lilium candidum)...

 • yonca

  Baklagiller familyasından, gövdesi silindir biçiminde, tüysüz açık yeşil renkli, boyuna çizgili ve çok dallı, yaprakları saplı, dalların ucunda dik salkımlar halindeki çiçekleri sarı, kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir bitki cinsi ...

 • yaprak

  Bitkilerde gövde ve yan dalların üzerindeki boğumlardan çıkan ve büyümesi sınırlı olan fotosentez, terleme ve solunumun gerçekleştiği temel organlar....

 • Venüssaçı

  Adiantum cappillus-veneris L. (Adiantaceae) Çok yıllık, rizomlu ve çiçeksiz bir bitkidir. Balgam söktürücü ve öksürük kesici olarak kullanılır. Fatmasaçı, ishal otu, karabacak olarak da bilinir....

 • Uzun gündüz bitkileri

  Çiçeklerinin çabuk oluşumu için günlük 14 saatten daha çok ışığa gereksinme duyan bitkilerdir. Gündüzlerin kısalığı, çiçeklenmeyi engeller, daha çok vejetatif gelişmeyi sağlar. Uzun gündüz bitkileri, gündüz uzunluğunun belirli bir sınırın altına düşmesi halinde (bu ...

 • termiye

  Yaprakları el şeklinde parçalı, uzun saplı, 5-9 yaprakçıklı, çiçekleri dik salkım durumunda, beyaz veya mavimsi renkli, çiçek taç yaprağı kelebek şeklinde, 10-100 cm yüksekliğinde, sık tüylü, bir senelik bitki (Lupinus termis)...

 • Şimera

  Deneysel yönlendirme sonucunda, iki veya daha çok sayıda farklı genom hücresinden oluşan organizma...

 • Şevketibostan

  Cnicus benedictus L. 35 santime kadar yükselebilen, bir yıllık, tüylü, sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir. Toprak üstü kısımları İzmir pazarlarında satılır ve sebze olarak kullanılır. Akkız, bostan otu, mübarek dikeni, Şevket otu olarak da bilinir....

 • Şaşırtılmış fidan

  Fidanlıklarda özellikle orman fidanlıklarında, ekim yastığında bulunan sık durumdaki fidanların, esas dikim alanına götürülmeden önce, bu yastıklardan çıkartılarak, daha geniş aralıklarla ve mesafelerle başka başka bir yastığa dikilmesi ve böylece daha iyi gelişmesinin sağ...

 • Şamdan oluşumu

  Tepe sürgünü çeşitli nedenlerle ve çok kez kırılmış, tahrip edilmiş olan ağaçlarda tepe sürgünü olmaksızın yan sürgünler gelişir. Böylece bitkinin tepe kısmı şamdanı andıran bir şekil alır. Bu olaya şamdan oluşumu denir. (Kandelaberbildung/candelabre tree) ...

 • Şal Kabağı

  Cucumis trigonus Roxb. Bir yıllık otsu, sürünücü ve sarı çiçekli bir tür. Meyveler 2-4 cm çapında, acı ve lezzetli küçük bir kavun görünüşünde. Silifke bölgesinde bulunur, bölgede müshıl olarak kullanılır. Yabani kavun, acur, ancur, gıta, hıta, hıttık, hıtti, hıyar, ...

 • Süper Türler

  Aralarında herhangi bir şekilde, doğal melezlenme meydana gelmemiş bulunan, coğrafi bakımdan izole edilmiş yerlerde yaşayan bir akraba tür grubudur....

 • Siyah yağmur

  Petrol döküntüsü, petrol kuyusu veya orman yangını gibi nedenlerle atmosfere dağılan kurumun yağışla yeryüzüne inmesi...

 • Savan

  Belirgin kuraklığa sahip tropik yaz yağışları zonunun (Muson) göreceli homojen bitki toplumlarıdır. Bazı bölgelerde düşük yıllık yağış miktarından, bazı bölgelerde de yüksek yıllık yağışa karşın (1000-1500 mm) çok geçirgen kum topraklarından dolayı kuraklığın ege...

 • şebboy

  Turpgiller familyasından; güzel kokulu, kırmızı, açık sarı veya mor çiçekleri olan çok yıllık, dar yapraklı bir süs bitkisi...

 • sümbül

  Zambakgillerden, 15-20 cm boylarında, parlak yeşil yaprakları ince ve uzun olan, çiçekleri salkım yapısında, hoş kokulu ve türlü renkli (kırmızı, pembe, sarı, mavi) çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)...

 • sedir

  Kozalaklılardan, çiçekleri sarı veya açık yeşil renkli, iğne yaprakları uzun sürgünler üzerinde tek tek, seyrek ve dağınık olarak dizili, kerestesi yapı işlerinde kullanılan bir ağaç (Cerrust)...

 • sarıçam

  Narin gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı, mavimsi yeşil renkteki yaprakları ince ve kısa olan bir ağaç (Pinus sylvestris)...

 • Pestisid

  Bitki ve hayvanları zararlılardan korumak için mücadele amacıyla kullanılan kimyasal ilâçlar ve etki maddelerinden hepsini birden ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bütün "herbisid" ve "insektisid"leri kapsamakta olup "biosid" karşılığı kull...

 • Pelemi

  Cephalaria syriaca (L.) Schrader (Dipsacaceae) 100 cm kadar yükselebilen, bir yıllık, tüylü ve pembe çiçekli bir bitkidir. Tohumlarından yağ elde edilir ve tohum unu lezzet vermesi için ekmek ununa karıştırılır (Kayseri, Erzincan, Diyarbakır). Sıkma ile elde edilen yağa Belemir ya...

 • papatya

  Birleşikgiller familyasından, Nisan-Eylül aylarında çiçek açan, 25 cm kadar boyunda, yaprakları ince parçalı ve sapsız, orta kısmı sarı, kenarlarında 12-20 tane dil biçiminde beyaz renkli çiçeği olan bir yıllık otsu bir bitki (Matricaria chamomilla)...

 • Ömür otu

  Sedum sempervivoides Bieb. (Crassulaceae) 20 cm kadar yükseklikte, tüylü, kırmızı çiçekli, iki yıllık ve otsu bir bitkidir. Dip yapraklar, rozet biçiminde bir araya toplanmıştır. Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Camuskulağı, kaya koruğu, ikbal otu, ikbal çiçeği, öm...

 • Öncü bitkiler

  Çıplak alanlara ilk olarak gelip, orada bir bitki örtüsü meydana getiren türler. Bunlar, ekstrem yetişme ortamı koşullarına dayanabilen (aşırı sıcaklık, kuraklık, don, su ve besin maddesi eksikliği, vb.) bitkilerdir. Örneğin, orman yangınlarından sonra, yanık alan topraklarına...

 • Ozon

  Üç oksijen atomundan oluşan molekülleriyle Zehirli, renksiz bir gaz. Sıvı halde lacivert rengini alır. Atmosferin üst katmanlarında yer alan ozon, dünyayı güneşten gelen morötesi radyasyona karşı korur. Ozon çok tehlikeli bir maddedir. Yeryüzünde ise gözleri, burnu ve boğazı ta...

 • Orografik yağışlar

  Bir dağ yamacını izleyerek yükselen nemli hava kitleleri soğuyarak, içlerindeki nemi yağış halinde bırakırlar. Engebeli arazinin veya dağların neden olduğu bu tür yağışlar "orografik yağışlar" olarak isimlendirilir. (orographische Niederschläge/orographic precipit...

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]