Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük
 • kök

  [1] (dil bilgisi) Kelimelerin anlamlı en küçük parçası [2] Bitkilerin su ve besini emen toprak altında kalan bölümü [3] (matematik) Bir sayıyı aynı sayıların çarpımı ile oluşturan sayılardan her biri ...

 • kip

  [1] Değişebilen, geçici nitelik, san karşıtı. [2] Uygun, tıpatıp gelen. [3] (dil bilgisi) Fiillerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi, sıyga. [4] Örnek, kalıp. [5] (Halk ağzı) Sağlam, day...

 • ilgeç

  Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü Eş anlamları : edat ...

 • ikileme

  [1] Bir şeyi iki kere yapmak. [2] Durmayıp gitme. [3] (dil bilgisi) Anlamı kuvvetlendirmek üzere kelimelerin yan yana kullanılması. Bunlar her zaman ayrı yazılır: allak bullak, harıl harıl, yavaş yavaş, saçma sapan, eğri büğrü, ite kaka, iyi kötü, aşağı yukarı, deniz men...

 • fiil

  [1] davranış, eylem. [2] (dil bilgisi) Cümlenin bildirdiği işi gösteren ve bu iş hakkında zaman, kip ve kişi bilgisi veren sözcük. Köken:[1,2] (Arapça) Eş Anlamlılar: [1] hareket [2] eylem Deyimler:fiile koymak Sözcük Birliktelikleri: [1] fiili bozuk [2] fiil cüml...

 • edat

  Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü Kökeni : (Arapça) Eş anlamları : ilgeç ...

 • cümle

  Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce. Kökeni : (Arapça)cumle Örnekler:[1] Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım. (B. R. Eyüboğlu) ...

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]