Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Dini terimler


 • Galibilik

  21. yüzyılda Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun sistemleştirdiği Muhammedi tasavvuf kolu. Mezhep olarak Hanefi, meşrep olarak Alevi bir tarikat.Örnek : Bu dem Galibilik İkramı Hüda / Sıratı mustakim , Kevser-i âla. (Derviş)...

 • zaviye

  ANLAMLAR:    [1] (matematik) açı    [2] (mecaz) anlayış, görüş, bakış açısı    [3] köşe    [4] (din) küçük tekke Örnekler:     [2] "Herkes etrafındakilere hususi bir zaviyeden, sırf kendi görüşüy...

 • Zekat

  Dinen zengin sayılan müslümanların, belirli yerlere sarfedilmek üzere, mallarından vermekle yükümlü oldukları belli bir paydır....

 • Teyemmüm

  Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir....

 • Tevekkül

  İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra sonucu Allah'a bırakmasıdır....

 • Tevbe

  Kişinin işlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup Allah'a yönelmesi ve günahları terk etmesidir....

 • Teşrik Tekbiri

  “Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd” demektir. Kurban Bayramının arifesinde sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazların ...

 • Tavaf

  Hacer-i Esved'den başlayarak, Kâbe'yi sola almak suretiyle, yedi defa Kâbe'nin çevresinde dönmektir....

 • Şirk

  Allah'a ortak koşmak demektir. Bu da Allah'tan başka ilah edinmek veya O'ndan başkasına ibadet etmek şeklinde olur....

 • Sehiv (Yanılma) Secdesi

  Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi haller nedeniyle namazın farzlarından birinin ertelenmesi, vaciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi durumunda namazın sonunda yapılan secdedir....

 • Mushaf

  Kur'an-ı Kerim'in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir....

 • Mukâbele

  Kur'an-ı Kerim'i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir....

 • Minber

  Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir....

 • Mihrap

  Cami, mescid ve namazgâhlarda kıble yönünde bulunan ve İmam-Hatibin namaz kılarken durduğu bölümdür....

 • Mi'rac

  Peygamberimizin, Kudüs'deki Mescid-i Aksa'dan, Yüce Allah'ın, manevî huzuruna yaptığı yolculuğun adıdır. Dinî literatürde, Recep ayının 27. gecesi “mîrac gecesi” olarak bilinir....

 • Mevlid

  Doğum zamanı demektir. Peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır....

 • Meâl

  Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur'an tercümeleri için kullanılmaktadır....

 • Kıyas

  Kur'an ve Sünnet'te hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır....

 • Kıyamet

  Yüce Allah'ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir....

 • Kelime-i Tevhit

  Allah'tan başka ilâh yoktur, Muhammed O'nun elçisidir” anlamındaki “Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah” ifadesidir....

 • Kelime-i Şehadet

  “Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim” anlamındaki, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” ifadesidir....

 • Kâfir

  İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, Hz.Peygamber'in, Yüce Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar eden kimsedir....

 • Kâbe

  Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke'deki Mescid-i Haram'ın içinde bulunan, Hz.İbrahim ile oğlu Hz.İsmail (A.S.) tarafından inşa edilmiş olan mukaddes ma'bettir....

 • İsrâ

  Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in bir gece Allah tarafından Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesidir....

 • İhsan

  İnsanlara iyilik etmek, yararlı ameller işlemek ve “Allah'ı görüyormuş gibi, O'na ibadet etmek” demektir....

 • İhram

  Hac veya umreye niyet eden bir kimsenin, diğer zamanlarda mübah olan bazı davranışları belirli bir süre boyunca kendisine yasaklamasıdır. Bu amaçla giyilen şeye de aynı ad verilir....

 • İçtihat

  Müçtehidin herhangi bir dînî mesele hakkında bir hükme ulaşabilmek için belli tekniklere başvurarak bütün gücünü harcaması demektir....

 • İcmâ

  Hz.Peygamber'in vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün İslam müçtehitlerinin, dînî bir konuda ortak hüküm vermeleridir....

 • İbadet

  Allah'a gönülden, isteyerek yönelmek ve karşılığında sevap vadedilen dinî görevleri ve amelleri Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmektir....

 • Hutbe

  Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dinî konularda aydınlatmak üzere hatibin yaptığı konuşmadır....

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]