Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

açıkorur dönüşüm

[İng. conformal mapping; isogonal transformation ] [Alm. konforme Abbildung; winkeltreue Transformation ] [Fra. représentation conforme ] : Açıları değiştirmeyen dönüşüm : öteleme, dönme,simetrik, benzerlik, inversiyon dönüşümleri veya bunların kimilerinin bileşkesi.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0