Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

minör matris

[İng. minor matrix ] : Bir kare matrisin aij öğesi için, i-inci satır ile j-inci sütunun atılmasıyla elde edilen (n-1) x (n-1) türü matris.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0