Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

rasyonel sayılar kümesi

[İng. set of rational numbers ] [Alm. Menge von Rationalzahlen ] [Fra. ensemble des nombres rationnels ] : İki tamsayının birbirine oranı biçiminde yazılabilen sayıların oluşturduğu küme.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0