Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

yığılma noktası

[İng. accumulation point; cluster point; derived point ] [Alm. Häufungspunkt ] [Fra. point d'accumulation ] : Bir topolojik uzayın bir A altkümesi için, her bir delik komşuluğu A ile kesişen nokta.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0