Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük
 • Ukelegon

  Priamos'un dostlarından biri. Troia da çok önemli bir şahsiyetti. Yaşlı olduğundan savaşa katılamamıştı....

 • Ufens

  İtalya prenslerinden biri. Turnus yardımcısı. Troia'lı Gyas tarafından öldürüldü....

 • Tyro

  Salmoneus ile Alkidike'nin kızı. Enipe ırmağınıntanrısına gönül vermişti. Poseidon Tyro'yu sevdi ve Enipe ırmağı tanrısının kılığına girerek onunla birlikte oldu. Pelias ile Neleus adlarında iki çocukları oldu....

 • Typhon

  Tartaros ile Gaia'nın oğlu olan korkunç bir ifrit. Yüz başlı ve yılan ayaklı idi. ...

 • Troia

  Bugünkü Hisarcık şehrinin bulunduğu yerde olan eski bir şehir. Mitolojide Troia savaşına büyük yer verilmişti. ...

 • Triton

  Poseidon ile Amphhitrite'ninoğlu. Belden yukarısı insan belden aşağısı balık şeklinde ayakları at ayağına benzeyen bir deniz tanrısı....

 • Tmolos

  Lydia kralı. Ares ile Theogone'nin oğlu. Artemis'in arkadaşlarından biri olan peri Arripe'ye zorla sahip olunca Artemis tarafından cezalandırıldı ve bir boğanın boynuzlarında can verdi....

 • Tlepolemos

  Herakles ile Astyokhe'nin oğlu. Yalnışlıkla Alkmene'nin kardeşi Lykymnios'u öldürünce Rodos adasına kçtı ve orada bir koloni kurdu....

 • Tityos

  Zeus ile Elara'nın oğlu olan dev. Zeus kıskanç Hera'nın krokusundan Elara'yı yerin altında bir mağaraya saklamıştı. Elara doğum sırasında ölünce Zeus oğlunu yer'e emanet etti. Yer ona süt annelik yaptı bu yüzden Tityos'a yerin oğlu derler....

 • Tithonos

  Troia prenslerinden biri. Laomedon ile Skamandros'un kızı olan Strymo'nun oğlu. Eos bu prense aşık olarak onu kaçırdı. Zeus'tan kocasını ölmezler arasına almasını istedi ancak bu arada ebedi gençliğini istemeyi unutmuştu. Yıllar geçipte Tithonos yaşlanmaya başlayınca çekilmez ...

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]