Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük
 • Telemakhos

  Odysseus'un Penelope'den olan oğlu. Babası Troia savaşından geri dönmeyince henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen babasını aramak için yollara düştü. Zeka tanrıçası Athena Mentor adlı filozofun kılığına girerek ona daima öğüt verdi yol gösterdi....

 • Telamon

  Büyük Aiaks'ın babası ve Aigina kralı. Birçok savaşta Herakles ile birlikte oldu. ...

 • Tekmessa

  Anadolu da Phrygia kralı Teuthras'ın kızı. Yunanlıların saldırısı sırasında büyük kahraman Aiaks'ın eline düştü. Bu evliliğin sonucunda Eurysakes adında bir oğlu oldu....

 • Taygete

  Atlas ile Pleione'nin kızı. Zeus ile birlikte olup Lakedaemon'u doğurdu. Çok utangaç bir yapıya sahipti. ...

 • Tauros

  Pasiphae'nin aşık olduğu bir delikanlı. Minotauros bu birliktelik sonucu doğdu. Minos onu Girit'te yer altı mağarasına hapsetti. Theseus onu öldürdü....

 • Tartaros

  Yeraltında, cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkunç yer. Zeus kendisine isyan edenleri oraya atardı....

 • Taras

  Poseidon ile Satyra adlı bir perinin oğlu. İtalyada Tarente şehrinin kurucularından....

 • Tantalos

  Batı anadoluda Lydia kralı. Zeus ile Plouto'nun oğlu. Sipylos(Manisa) dağında hüküm sürüyordu. Atlas'ın kızı Dione ile evlenmişti. Paktolos ırmağının kızı Eurnassa da onun karısı idi. Pelops ve Niobe onun çocukları idi. Tantalos tanrıların hoşgörüsünü kötüye kullandı...

 • Talos

  Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş tunç vücutlu dev. Bir yabancı gördüğünde hemen ateşin içine girer, kızıl kor haline gelir, sonra koşar yabancıyı kucaklar diri diri yakardı....

 • Stellio

  Kertenkeleye çevirilen küçük bir çocuğun adı.Demeter'in kana kana su içmesi ile alay ettiği için bu cezaya çarptırıldı....

 • Sphinks

  Göğsü ve yüzü kadına, gövdesi arslana kanatları kartala benziyen acayip bir varlık...

 • Siderites

  Apollon'un Troia'lı Helenus'a verdiği sihirli taş. Efsaneye göre bu taş konuşabilirmiş.Helenus Troia'nın başına gelecek felaketi de bu taştan öğrenmiş....

 • Side

  Anadolu'lu kahraman Tauros'un kızı ve Kimolos'un karısı. Side şehrine kendi adını vermiştir. ...

 • Sevekhoros

  Babil'in efsanevi kralı. Kızından olacak torununun kendisini tahtından edeceğini tanrılardan duyunca kızını hapsetmişti. Ama kızının hamile kalmasını engelliyemedi ve Gilgamos dünyaya geldi. Muhafızlar korkarak çocuğu kuleden aşağı fırlattılar ama bir kartal yere düşmeden o...

 • Semiremis

  Efsanevi Babil kraliçesi. Askolon şehrinin gölde yaşayan tanrıçası Derketo ile Kaystre'nin kızı. Önce Niniva kralının müşaviri Onnes ile evlendi, ondan iki çocuğu oldu. Daha sonra kral Ninos ona aşık olunca, kendi kızının karşılığında Semiramis'I kocasından istedi ancal On...

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]