Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük
 • YORUM

  Bir müzik yapıtını icra eden şarkıcı, enstrümanist yada yöneticinin, o yapıtı bestecinin düşünce ve duygularına uygun olarak sunma amacıyla uyguladığı duygusal davranışın ve bilimsel inceleme sonuçlarının tümü....

 • VİBRATO

  Titreme, insan sesinde olsun, türlü çalgılarda olsun, bir notanın yüksekliğini aşağı ve yukarı doğru sık yada geniş aralıklı sallandırılmayla elde edilir....

 • VİBRAFON

  Maden çubukların üstüne tokmakla vurularak çalınan, her bir çubuğun altında bulunan borunun içindeki havanın, elektronik araçla titreştirilmesiyle elde edilen tınıya sahip çalgı....

 • VİRTUOZ

  Bir müzik aletini ustalıkla kullanabilme yetisine sahip kişiyi tanımlayan sözcük.Virtüöz terimi uzun zamandır kullanılagelmiş bir kelimedir. Bu lakap genelde klasik müzikte etkileyici çalışları ve besteleri ile ilgi çeken, Paganini ve Stravinsky gibi zamanının ilerisindeki müzisy...

 • ÜÇGEN

  (Fran., İng. Triangle): Titreşimi sağlamak amacıyla üçgen biçiminde bükülmüş maden çubuktan yapılma, belirli bir nota yüksekliği vermeyen vurma çalgısı....

 • UNA CORDA

  Tek tel. Piyanoda özel bir pedala basılarak çekiçlerin üç yerine bir tele vurmasını sağlayarak özel bir ses rengi elde edilmesi. Normale dönüş “tre corde” komutuyla belirtilir....

 • UVERTÜR

  Müzikli sahne yapıtlarının, süit ve senfonilerin başındaki açılış, giriş müziği. İtalya'da Alessandro Scarlatti, Fransa'da da Jean-Baptiste Lully uvertürü üç bölümlü olarak kesinleştirmişler, böylece klasik senfoni biçiminin temelini atmışlardır....

 • TROUBADOUR

  11. ve 14. yy.lar arasında Fransa'nın güneyindeki gezginci ozanlara verilen ad. Kuzeydekilere “trouvére” denir....

 • TROPPO

  Çok… Non troppo: Çok değil… Allegro non troppo: Çok hızlı değil…...

 • TRİO

  Üç ses yada çalgı için yazılmış beste. Böyle bir besteyi çalan topluluk....

 • TONALİTE

  Bir bestede yada bir beste bölümünde bütün nota ve akorların, bir “çıkış noktası” durumundaki notayla ilgilerini düzenleyen sistemlerin bütünü. Tonalite, kendi başına, müzik yaratıcılığında bir amaç değil, fakat araçlardan yalnız biridir....

 • TOCCATO

  Sözcük anlamı “dokunmak için” parça. Klavye müziğinde (org, klavsen) verilen ilk adlarından biri. Kuzeyli orgçular ve Bach fuga yazısında “toccata”larda geniş yer vermişlerdir....

 • TEMPO

  Müzikte sesin süresi üzerine kurulmuş, ses hareketlerinin süre ve hızlarını ölçmeye yarayan sistemlerin temeli....

 • TEMA

  Bir bestede başlıca müzikal fikir yada konu. İlk çok ses yazısında, üzerine kontrapuntanın kurulduğu “cantus firmus”....

 • TANGO

  Ritmi Habanera'ya benzeyen (noktalı ritm) fakat daha çabuk tempoda dans. İspanyol-Amerikan kaynaklıdır. Meksika'dan çıktığı sanılır. Arjantin'de çok yaygındır....

 • TUTTİ

  Tutti italyancadan gelen bir kelimedir. Hep beraber anlamındadır. Orkestra eserlerinde özellikle konçertolarda solo ve tutti kısımları vardır. Orkestra önce bir giriş yapar ve müziğin akışını soliste bırakır. Solistin tek başına çaldığı kısımlara solo denir fakat, orkestra ...

 • TONİK

  Tonik, müzik teorisinde, bir müzik ölçüsünün ilk notasıdır ve müzikal kompozisyonda oldukça önemlidir. Tonik notanın üçlü şekline tonik akor denir ve en önemli akordur....

 • TAKSİM (MÜZİK)

  Taksim, Türk müziğinde ve birçok Orta Doğu kültürünün müziğinde ritimsiz ve tek kişi tarafından yapılan bir doğaçlamaya denir. Genelde tek bir makamda yapılır, ancak bazen bir makam'da başlayıp başka bir makam'da bitebilir, ya da ortada başka bir makam'a geçiş yapıp tekrar b...

 • SLIDE

  Slide, bir gitar bağlı çalma tekniği. Klavye üzerinde bir perdeden bir perdeye parmağı kaldırmadan kayarak geçilmesidir....

 • SÜRDİN

  Bir yaylı çalgıyı, yada maden nefes çalgısını sağırlaştırıcı parça veya tıkaç....

 • SÜİT

  16. yy.da bir yandan halk arasında, öte yandan saraylarda gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlayan dans parçaları demeti. Sanat müziği sınırları içinde yer edinmiş, 17. ve 18. yy.lar boyunca başlıca çalgı müziği ortamı ve sonat biçiminin öncüsü olmuştur. Allemande, Courante, Ga...

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]