Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Q harfi ile başlayan tekstil terimleri

qualitative nitel
qualitative analysis nitel çözümleme, kalitatif analiz
quality nitelik, kalite
quantitative nicelik, kantitatif
quantitative analysis nicel çözümleme, kantitatif analiz
quantity nicelik, miktar
Quantity of grease Gres yağı miktarı
Quantity of oil Yağ miktarı
quartz kuvars
quartz fibre kuvars lifi
quetch sıkmak
quetching roller sıkma silindiri, sıkma merdanesi, sıkma valsi
quick bleach hızlı ağartma, hızlı beyazlatma
quick lime sönmemiş kireç
quicksilver cıva
quill bobin
quilt yorgan
quilting yorgancılık; yorganlık malzeme

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0