Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Gümrük ve dış ticaret ile ilgili terimler, kısaltmalar

Makale Sayfaları
Gümrük ve dış ticaret ile ilgili terimler, kısaltmalar
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
A
A.A. - Always Afloat - Daima yüzer halde
a.d. - Ante diem/before date - Gününden önce/vadesi gelmiş
A.F. - Advance Freight - Peşin avans navlun
A.H. - After Hatch - Kıç ambar ağzı
A.P. - Additional Premium - Ek prim
a/c - Account - Hesap, hesaba
A/C - Account current - Cari hesap
A/d - After date - Vadesinden sonra
A/S - Alongside - Bordada
A/S - Account sale - Satış hesabı
a/s - At sight -
A/S - Account Sales/After sight - Satış hesabı/Görüldükten sonra
A/V - Ad valorem - Kıymet üzerinden
Acc - Accepted, acceptance - Kabul edilmiştir, kabul
ad/advt - Advocate - Avukat
Afft. - Affidavit - Yeminli yazılı ifade
aflt. - Afloat - Yüzer halde
AI - First class - 1.sınıf
Alt. - Alternate - Yedek/Vekil
amt. - Amount - Miktar
an. - Anno - Yılda
Anch. - Anchorage - Demir yri
arbtn./arbtror - Arbitration/Arbitrator - Tahkim (arbitraj) Hakem
art. - Article - İstatistik pozisyonu/Madde
assd. - Assessed - Tahakkuk etmiş
Assigt. - Assignment - Devir, temlik
Assn. - Association - Dernek, birlik
att.At., Atty. - Attorney - Vekil/Dava vekili
Att.Gen. - Attorney General - Başsavcı
awb - Airwarybill - (Hava) konşimento

B
B.B. - Bill Book - Borç senedi defteri
B.B.B. - Before Breaking Bulk - Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce
B.D. - Bar Draught - Şığlıkta gerekli min.su çekimi
b.d. - Bills discounted/Bank draft - İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi
B.D.I. - Both Dates Inclusive - Her iki tarih dahil
B.E. - Both ends, at both load/discharge ports - 1.küpeşterler, 2. yükleme/boşaltma limanları
B.H. - Bill of Health/Bulkhead - Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme
B.O. - Buyer's option - Alıcı opsiyonu
B.O.T. - Board of Trade - Ticaret Heyeti
b.p. - By procuration (power of attorey) - Vekaleten imzaya yetkili
B.T. - Berth terms - Yükleme ve boşaltma kuralları
B/C - Bills for collection - Tahsile verilen senetler
b/d - Brought down - Nakil yekün
B/E - Bill of Exchange - Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak
B/G - Bonded goods - Gümrüğü ödenmemiş transit mal
B/N - Banknote - Banknot
B/P - Bills payable - Borç senedi
B/P - Bill payable - Ödenecek senetler
B/R - Bills receivable - Alacak senedi
B/S - Bill of Sale - Gemi mülkiyetini devreden vesika
B/S (b.s) - Bill of Sale/Balance Sheet - Satış faturası/Bilanço
bal. - Balance - Denge
Bd. - Bond - Tahvil
Bds. - Boards - Tahta, mukavva
bkpt. - Bankrupt - Müflis
bre. - Barrel - Varil
Bs/c - Bills of collection - Tahsil senetleri
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0