Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Islahiye Teşkilatı (Fırka-i Islâhiye)

Abdülazîz Han devrinde güney ve güneydoğudaki âsileri yola getirmek için kurulan özel askerî birlik. İskenderun'dan Maraş ve Elbistan'a, Kilis'ten Niğde ve Kayseri'ye, Adana sâhillerinden Sivas'a kadar olan bölgedeki âsileri ıslâh etmek için kuruldu. Kumandanı Müşir Derviş Paşa, komiseri de Ahmed Cevdet Paşa olup, on beş piyâde taburu ve iki süvâri alayından meydana geliyordu.

Kırım Harbi (1853-1856) devâm ederken, Osmanlı ordusunun cephede olmasından istifâde eden fırsatçı eşkıyâlar ile Ermeni âsileri Halep, Kozan ve Adana bölgelerinde isyâna, ahâliyi katletmeye başladılar. Bu katliamlar üzerine 1866'da bölgede harekâta başlayan Fırka-i Islâhiye, Halep, Kozan, Adana ve çevresinde faaliyette bulunan eşkiyâyı kısa sürede ortadan kaldırdı. Hac yolunu kesen Küçük Alioğullarının tehditlerine son verdi. Fırka-i Islâhiye, Cevdet Paşanın başkanlığında bölge aşîretlerinin ileri gelenleriyle, toplantılar ve görüşmeler yaparak göçebe halkı büyük ölçüde yerleşik düzene geçirmeyi başardı. Heyeti bir beyannâme yayınlayarak pâdişâha bağlılıkla kusur gösterilmesine izin verilmeyeceğini buna karşılık şahsî hukûkun korunacağını ve o güne kadar işlenen suçların affedileceğini duyurdu. Aşîret önde gelenlerine çeşitli devlet kademelerinde ve ordu içinde görevler verildi. Bunlar İstanbul, Kütahya ve Rumelide iskân edildi.

Bölgede asâyişin sağlanması ve Fırka-i Islâhiyenin İstanbul'a dönmesi ile teşkilâtın görevi sona ermiş oldu (1867).

Facebook Google +1 Tweet

2 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 ELEŞTİRİ
  -
  Adem AVŞAR
  -
  18-11-2014 12:12:54 +3

  "Bu Ermeni asiler, bilmem ne savaşını fırsat bilip, yöredeki halkı asıp kesmeye baladılar, haç yolunu kapadılar" sözü beni soğuk suğuk terletti. O zaman Dadaloğlu, Cingözoğlu, Kozanoğlu gibi avşar aşiret boyları ermeni ? eğer biz kendimizi yüzyıllardır Türk Sanıyormuşuz !... 24 Oguz boyundan biri olan AVŞAR'lar falan da uydurma...
  Böyle tarih yazılmaz, böyle ötekileştirici, ayrıştırıcı, öfke ve nifak dolu tarih gerçeğinden uzak yazı yapılıp yorum yapılmaz.
  Şööyle bir tarihe bakarsanız doğudan Anadolu'ya gelen Türk boyları, devlete vergi vermemek, asker vermemek için hep direnmişlerdir. Bin, iki bin atlıyı bulan aşiret devlete kafa tutmuş, devletin zayıf bir anı ise beylik olmuş, beylikse hududu 5-6 yüz km öteye atmış genişletmişlerdir. Onun Anadolu,da ya güçlü imparatorluklar birliği sağlamış, yada her 5-6 yüz km.lik alanlarda birer beylik oluşmuştur.
  Bu bahsi geçen olayda kışın Halep'te yaşayan AVŞAR'lar yazın güney Anadolu dağ düğümü diye geçen o bölgeyi yaylak yapmışlardır. Tabi acıkan, savaş ve rüşvetlerden yorgun düşen Osmanlı yeni vergi (para) kapıları aramıştır...
  Mesele budur beyim...

 2. #2 ELEŞTİRİ
  -
  Adem AVŞAR
  -
  18-11-2014 12:23:21 0

  [quote name="Adem AVŞAR"]"Bu Ermeni asiler, bilmem ne savaşını fırsat bilip, yöredeki halkı asıp kesmeye başladılar, haç yolunu kapadılar" sözü beni soğuk soğuk terletti. O zaman Dadaloğlu, Cingözoğlu, Kozanoğlu gibi avşar aşireti ve boyları ermeni ? Meğer biz kendimizi yüzyıllardır Türk sanıyormuşuz !... 24 Oguz boyundan biri olan AVŞAR'lar falan da uydurma... Ermeni !
  Böyle tarih yazılmaz, böyle ötekileştirici, ayrıştırıcı, öfke ve nifak dolu tarih gerçeğinden uzak yazı yazılıp yorum yapılmaz.
  Şööyle bir tarihe bakarsanız doğudan Anadolu'ya gelen Türk boyları, devlete vergi vermemek, asker vermemek için hep direnmişlerdir.Konargöçerliği tercih etmişlerdir. Bin atlıyı bulan aşiret devlete kafa tutmuş, devletin zayıf bir anı ise beylik olmuş, beylikse hududu 5-6 yüz km öteye atmış genişletmişlerdir. Onun için Anadolu,da güçlü imparatorluk varsa sesini çıkaramamış, yoksa yada her 5-6 yüz km.lik alanlarda birer beylik oluşmuştur.
  Bu bahsi geçen olayda kışın Halep'te yaşayan AVŞAR'lar yazın güney Anadolu dağ düğümü diye geçen o bölgeyi yaylak yaparlar. Tabi acıkan, savaş ve rüşvetlerden yorgun düşen Osmanlı hazinesine yeni vergiler (paralar) Osmanlı ordusuna yeni mehmetçikler lâzımdır.
  Mesele budur beyim...

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0