Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Sultan Yıldırım Bayezid Han

Sultan Yıldırım Bayezid HanBabası: Sultan 1. Murad
Annesi: Gülçiçek Hatun
Doğum Tarihi: 1360
Tahta Çıkışı: 1389
Ölümü: 8 Mart 1403

Sultan Bayezid. 1389-1403 yılları arasında Osmanlı Devletini idare etti. Babasının saltanatının ilk yıllarında O'nunla birlikte savaşlara katılarak iyi bir komutan olarak yetişti. Babasının savaş sırasında vefatı üzerine devlet idaresini eline aldı. Rumeli'deki fetihlerinden sonra Anadolu'ya dönüp, birçok yerIeri ülkesine katarak sınırlarını genişletti. Anadolu'da beylikler dönemine son vererek, Anayurt'da Türk Birliği'ni kurmaya çalıştı. Bizans O'nun zamanında bir Osmanlı vilayeti haline geldi. Ozellikle Niğbolu Meydan Muharebesi'ni kazanarak Haçlı Ordusu'nu yenmesi, kendisine Avrupa çapında bir şöhret kazandırdı. Selanik ve Eflak bölgelerini aldıktan sonra Macar sınırlarına seferler yaptı.

İstanbul'u 1391 yılında ilk defa muhasıra etmiş, bunu birkaç defa tekrarlamış olmasına rağmen, Anadolu'daki Timur'un (Doğu tehlikesi) yüzünden bunda başarılı olamamıştı.

Çok kararlı bir kişiliğe sahipti. Rüşvet ve adaletsizliklere karşı acımasız davranırdı. Hata işleyenleri cezalandırmadan önce onlara nasihatlerde bulunurdu. İyi bir savaşçı idi. Ordu'nun güçlenmesi için birçok reformlar yapmıştır. Devlet O'nun zamanında büyük bir hazine sahibi olmuştu Ordu'ya düzenli maaş verilmesi ilk kez onun zamanında başlamıştır.
Uzun boylu idi, yüzü beyazdı. Çehresinde hafif bir pembelik gö- rünürdü. Çatık kaşlı idi, iri, siyah gözleri, düşman karşısında kin ve dehşet saçardı. Bununla birlikte, aynı gözler tatlı ve müşfik bakmasını da bilirdi. Gerdanı düzgün, koç burunlu ve gür bir bıyığı vardı. Sert ve kuvvetli bir ses tonuna sahipti Yuvarlak çenesi açık renkli bir sakal ile çevrelenmişti. Babası gibi altın üsküf üzere burma ve sarma sarıklı idi.

1389 Sultan I. Murad'ın şehit edilmesi.
Yıldırım Bayezid'in tahta çıkışı.
Yıldırım Bayezid'in oğlu Çelebi Mehmed'in doğumu.
Yıldırım Bayezid'in, Devlet tarihinde en önemli bir yetkiyi üstlenmesi.
Bizans İmparatorlarını tayin ve azletmesi.1390 Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe Beyikleri'nin Osmanlı Devleti'ne katılması.
Karaman seferi.
Konya'nın kuşatılması.
Yıldırım Beyazid'in Sırp Prensesi Olivera ile evlenmesi.
Gelibolu tersanesinin inşası.
Alaşehir'in alınması.
İstanbul'un Türkler tarafından ilk kuşatılması.1391 İkinci Mora seferi.
Macaristan'da ilk Osmanlı zaferi. 1392 Kastamonu Beyliği'nin işgal edilmesi.
Çandaroğlu İsfendiyar'ın Osmanlı hakimiyetine girmesi.
İşkodra ve Amasya'nın işgali.1393 Devlette hukukî gelişme.
Mahkeme Rüsumu'nun konulması. 1394 Selanik ve Yenişehir bölgesinin fethi.
Arnavutluk istilası. 1395İstanbul'un ikinci kuşatması.
Beyazid'in Abbasi Halifesinden “Sultan” ünvanını istemesi.
Niğbolu zaferi. 1396 Yıldırım Beyazid'e “Sultan-ı Rum” ünvanının verilmesi.
Arnavutluk fethi.
Akçay Zaferi.
Karaman ülkesinin Osmanlı hâkimiyetini kabulü. 1397 Anadolu Hisarı'nın Yıldırım Beyazid tarafından inşası.
İstanbul'un üçüncü defa kuşatılması.
Yıldırım'ın Yunan seferi.
Kadı Burhaneddin'in ölümü.
Karadeniz Beylikleri'nin zaptı.1398 Dulkadir Beyliği'nin hakimiyet altına alınması.1399 Yıldırım Bayezid-Timur anlaşmazlığının başlaması.1400 İstanbul'da bir Türk mahallesi, şeriye mahkemesi ve bir cami yapılması.
İstanbul'un dördüncü defa kuşatılması.1401Erzincan Beyliği'nin işgali.1402 Ankara Savaşı.
Yıldırım Beyazid ile Timur ordusunun karşı karşıya gelmeleri, beklenilmiyen bir bozgunla savaşın kaderinin değişmesi.
Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti.
Fetret Devri.
Osmanlı Devleti'nde kardeşler, Şehzadeler arası mücadelenin başlaması ve çeşitli olaylarla devletin on yıl sürecek iktidar mücadelesi içinde ve çatışma ortamında zaman kaybetmesi.
Üç şehzade idaresinde üç ayrı Osmanlı hükümeti. X
Bursa, İznik ve İzmit şehirlerinin yağmalanması.
Osmanlı ülkesinde anarşinin başlaması.1403 Yıldırım Beyazid'ın vefatı.
Sultan I. Mehmed'in tahta çıkışı.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0