Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Bitlis Ahlat Müzesi

Bitlis Ahlat MüzesiAhlat Müzesi 1970 yılında teşhire açılmıştır. Müzede daha çok 1965-1991 yılları arasında Çifte Hamam, Zaviye ve Ulu Cami'de yapılmış kazılarda çıkarılan eserler, Seçuklu Dönemine ait figürlerle bezeli seramik buluntuları sergilenmektedir.

Sergilenen eserler arasında ilçeye 15 km. uzaklıkta bulunan Yuvadamı nekropol alanından çıkarılan M.Ö.2. bin ve Erken Demir Çağına ait mezar buluntuları (seramikler) ve bunlar içerisinde önemli bir yer tutan M.Ö. 2. bin Doğu Anadolu kökenli seramikler de bulunmaktadır.

Müze seksiyonunda yer alan eserler şöyle sınıflandırılabilir:
  • Değişik dönemlere ait sikkeler.
  • Urartu kültürüne ait çift ejderha başlı bilezikler, kemerler, elbise iğneleri ve saç tokaları.
  • Roma Dönemine ait seramik örnekleri. Kandiller, pipolar.
Bitlis Ahlat MüzesiBitlis Ahlat Müzesi
Ahlas, Bitlis
Tel : (0434) 412 40 26

Pazartesi dışında her gün 07.30-12.00/13.00-16.30 saatlerinde ziyarete açıktır.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0