Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Temel Kavramlar

Makale Sayfaları
Temel Kavramlar
Sayfa 2


Eğitim : Bireyin davranışlarını kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik bir biçimde değiştirme sürecidir.

Formal Eğitim ve İnformal Eğitim olmak üzere ikiye ayrılır.

İnformal Eğitim :
-Plansız, gelişigüzel, kendiliğinden gelişir
-Aile, arkadaş, yakın çevre içinde olur
-Birey istenen veya istenmeyen davranışlar kazanabilir

Formal Eğitim :
-Planlı, kontrollü
-Bireyden beklenen davranışlar kazandırılır, beklenmeyen davranışlar yok edilir

Formal eğitim ikiye ayrılır:

Örgün Eğitim :
-Süreklilik ister (İlk, Orta, Yüksek Öğrenim)

Yaygın Eğitim :
(Halk Eğitim Merkezleri, Kurslar, Hizmet İçi Eğitim vb.)


-------------------------------------------------------------------------


Öğrenme : Yaşantı ürünü, kalıcı izli davranış değişikliğidir.
Üç şekilde olur:
-Hiç bilinmeyen bilgi öğrenilir, davranış kazanılır
-Eksik bilgi tamamlanır, davranış düzeltilir
-Yanlış bilgiler, davranışlar düzeltilir.


Öğretim : Planlı, kontrollü, örgütlenmiş öğrenme faaliyetleridir (öğrenme etkinlikleridir).

Dört öğesi vardır:

1) Hedefler
2) Kapsam
3) Eğitim Durumları
4) Değerlendirme


-------------------------------------------------------------------------Öğretmen : Okullarda öğretimi sağlayan kişidir. M.E.B. Kanununa göre:
"Milli Eğitim sisteminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda devletin eğitim ve öğretim etkinliklerini yürüten ve eğitim ve öğretim kurumlarının yönetim görevlerini üstlenen, alanında uzman kişilerdir."

Öğretmenlik mesleği, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla kazanılır. Bu nitelikleri kazanabilmeleri için, görevleri hangi öğretim basamağında olursa olsun, öğretmenlerin yüksek öğrenim görmeleri esastır.
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]