Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Yükseköğretim kurumlarında Zorunlu Dersler ve Öğretim Süresi

Yükseköğretim kurumlarında okuyan tüm öğrenciler için kendi alan derslerinin yanı sıra eğitim-öğretim süresince Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca öğrenciler beden eğitimi veya güzel sanat dallarından birini de seçmek zorundadırlar.

Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, normal eğitim-öğretim sürelerine ilaveten; önlisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan kurumlarda 1 yıl, dört veya daha uzun süreli lisans düzeyinde eğitim yapan kurumlarda ise iki yıl ek süre tanınır. Bu süreler sonunda en çok üç dersten başarılı olamayanlara, bu derslerde de başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarı yıl ek süre daha tanınır. Öğrenciler, bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar.

Bir öğrenci ilk dört yarı yılın derslerini başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile, öğrenimin bütününü tamamlayamaz durumda kalırsa, o öğrenciye önlisans diploması verilir. Bu öğrenciye meslek yüksekokulunda aynı alanda bir veya iki yarı yıllık öğrenimden sonra meslek yüksekokulu diploması verilebilir. Böylece öğrenci, dört yarı yıllık öğrenimine ek olarak gördüğü öğrenim göz önünde tutularak beş veya altı yarı yıl öğrenim görmüş sayılır.

Öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için o derse devam etmek, yarı yıl içinde açılacak en az bir ara sınavına katılmak ve o dersin uygulamalarını başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteler ayrıca sınavda başarısız olan öğrencilere, aynı sınav döneminde olmak şartı ile bir bütünleme sınavı açılmasına karar verebilirler. Bu dersin devam, ara sınavı, uygulama ve sınav şartlarından birini yerine getirmeyen öğrenciler; bir defaya mahsus olmak üzere eğitim-öğretim programının bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun uygun göreceği ilk yarı yılda, o dersin kayıt, devam, ara sınavı ve uygulama şartlarını tekrar yerine getirirler. Bu şartlardan birinin yerine getirilememesi halinde öğrencinin üniversite ile ilişkisi kesilir.

Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, bu öğrenimin başlangıcından itibaren en çok iki eğitim-öğretim yılı içinde, sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda birinci sınıfın ders geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda ise ilk iki yarı yılın bütün derslerinde başarılı olmaya mecburdurlar. Bu şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin öğretim kurumu ile ilişkileri kesilir.

Eğitim-öğretimini kısmen veya tamamen bir yabancı dilden yapan yükseköğretim kurumları, kaydını yaptıran öğrencilere, öğrenimde kullanılacak yabancı dilde bir yeterlik sınavı verirler. Yetersiz bulunan öğrencilere bir yıl süreli yabancı dil hazırlık öğrenimi olanağı sağlanır. Başarılı olamayan öğrencilerin yükseköğretim kurumu ile ilişkileri kesilir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN www.osym.gov.tr

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]